Databáze českého uměleckého překladu

Není vůbec samozřejmé, že si díla zahraničních spisovatelů můžeme přečíst česky. Autoři z celého světa k nám přicházejí prostřednictvím překladů, díky práci překladatelů. Databáze českých překladů a překladatelů si klade za cíl překladatele, jejich činnost a výsledky zviditelnit. Na těchto stránkách se představuje životopisem a seznamem knižních překladů více než 1000 překladatelských osobností činných po roce 1945.

Kromě toho je databáze bibliografií překladů, o jejichž autorech jsou dostupné jen základní informace. Jen tak si lze utvořit celkovou představu o kontextu, v němž jednotliví překladatelé působili a do nějž pomáhali vstoupit zahraničním spisovatelům a jejich tvorbě, ať už nové či v nových překladech. Celkem jsou prozatím k dispozici podrobné informace o téměř 40 000 knižních překladech do češtiny. K databázi je přidruženo několik tisíc dalších položek, které dosud nebyly podrobně zpracovány.

K překladatelům a překladům lze přistupovat z mnoha hledisek. V tomto rozhraní je to zohledněno čtyřmi základními kategoriemi v záhlaví stránky – všechny cesty však vedou k témuž cíli, jímž je poznání překladatelů, překladů a kontextu překladu. Navíc je k dispozici plnotextové vyhledávání.

Zdroje a historie

Po obsahové stránce databáze navazuje na Databázi českého uměleckého překladu po roce 1945 spravovanou Obcí překladatelů. Doplňuje ji, rozšiřuje a aktualizuje. Oproti databázi Obce překladatelů vyniká tato databáze komplexním vyhledávacím rozhraním, zatím však nezahrnuje jednotky kratší než knihy, tj. např. časopisecké překlady. Mezi další významné zdroje patří databáze Národní knihovny v Praze a řada specifických soupisů překladů. Při sestavování databáze byly použity následující zdroje.

Badatelské rozhraní

Na těchto stránkách se nachází uživatelské rozhraní databáze pro širokou veřejnost. V centrálním katalogu UK je k dispozici také badatelské rozhraní.

Zpětná vazba

O autorech projektu

Tato databáze vznikla ve spolupráci Ústavu trans­la­to­logie FF UK a Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU jako součást projektu Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945, podpořeného Grantovou agenturou České republiky pod číslem 405/08/H062.

Kontakt

E-mail: info [zavináč] databaze-prekladu [tečka] cz