Na przykład Plewa

Údaje o originálu

  • Jazyk: polština
  • Rok vydání: 1950

Překlady

Zpětná vazba