Scott Kelby's 7-point system for Adobe Photoshop CS3

Autor

Překlady

Zpětná vazba