Celistvá teorie lingvistických popisů

Složková struktura : Polověty /

[Autoři:] Jerrold J. Katz, Paul M. Postal ; Z anglických originálů ... přeložila Eva Hajičová ; Předmluva: Petr Sgall

Resumé

Práce J. J. Katze a P. M. Postala, podle níž byl svazek nazván, ukazuje, že bylo třeba do celistvé teorie zařadit nejen popis gramatiky, ale i explicitní popis sémantiky. Takové hledisko k sémantice, jak práce dosvědčuje, sivynucuje určité změny i v dosavadních formulacích koncepce popisu gramatiky. Studie M. P. Postala "Složková struktura: Studie o současných modelech syntaktického popisu" osvětluje vztahy mezi teorií gramatiky N. Chomského najedné straně a několika hlavními koncepcemi teorie jazyka v dnešní americké a britské lingvistice na druhé straně. Článek J. J. Katze "Polověty" obsahuje předpoklady pro rozšíření teorie gramatiky, takže popis jazyka zahrnujenejen strukturu gramaticky správných vět, ale i poskytuje podklady pro výklad toho, že uživateli jazyka jsou srozumitelné i některé jiné řetězy, jež se jen v některých částech shodují s gramatikou daného jazyka.

Překlad

Nakladatelské údaje

 • [Praha] : Academia, 1967 (KNT 4)

Fyzický popis

 • Počet stran: 330, [1] s. ;
 • Rozměry: 8°

Forma

 • kompilační

Poznámka

 • 450 výtisků
 • Bibliografie
 • Poznámky
 • Odkazy na literaturu
 • Česko-anglický slovníček
 • Název z tiráže: An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, Constituent Structure, A Study of Contemporary Models of Syntactic Descriptions, Semi-sentences
 • Nepodařilo se mi dohledat název díla v originále.

Údaje o překladu

 • Země vydání: Československo
 • Vydání: 1. vydání

Překladatelé

Další autoři českého překladu

Předloha

Autoři

Zpětná vazba

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000019835
 • Aktualizováno: 14. 9. 2011
 • Stav zpracování: PER