Lidé jsou dobří

Povídky /

Maria Konopnicka ; Z pol. orig. ... Nowele ... přel. Jiří Skála ; Výb. poř. Jaroslav Závada ; Il. ... od Vilmy Vrbové-Kotrbové

Resumé

18 povídek, vybraných z díla představitelky polského positivismu (1846-1910), líčí život nejubožejší polské vesnické a městské chudiny z konce min. a zač. tohoto století: milostné tragedie z majetkových nebo náboženských příčin, úděl obecních bláznů, náboženskou diskriminaci židů, postavení nádeníků, které zaměstnavatel nechrání před úrazem a nezaopatří jejich rodiny, ukazují, jak nadané lidi ubíjí alkohol, zloba a hloupost okolí, a kolik zla zavinil náboženský fanatismus. Dobří jsou k sobě navzájem jen chudí: ve vztahu k tehdejšímu společ. řádu je název knihy spíše názvem ironickým. - Autorka ve své době jediná instiktivně porozuměla skutečným sociálním procesům, stála vždy uvědoměle v oposici proti šlechtě, buržoasii a kněžstvu, jediná se s plným porozuměním zabývala problémy proletariátu a sympaticky popisovala jeho představitele. Neuměla však hledat cesty k záchraně a své obžaloby končí hořkostí, smutkem a resignací. (Podle I. Fika: "Sociální rodokmen polské literatury.")

Překlad

Nakladatelské údaje

 • Praha : Vyšehrad, 1951 (Brno : Svoboda, n.p., záv. 5/I)

Fyzický popis

 • Počet stran: 354, [2] s. :
 • [4] barev. obr. příl. ;
 • Rozměry: 8°

Forma

 • antologie

Poznámka

 • 7700 výt.
 • Pozn. a vysvětl.

Údaje o překladu

 • Země vydání: Československo
 • Vydání: 1. vyd.
 • Vydání předlohy překladu: 1949
 • Edice: Živý odkaz světa ;

Překladatelé

Další autoři českého překladu

Předloha

Autoři

Zpětná vazba

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000022385
 • Aktualizováno: 10. 1. 2010
 • Stav zpracování: CLB