Konrád Wallenrod

Dziady /

Adam Mickiewicz ; Z pol. orig. přel. František Halas za spolupráce Josefa Matouše ; Předml. "Revoluční poemata Adama Mickiewicze" a pozn. naps. Karel Krejčí

Resumé

Epos Konrad Wallenrod oživuje polohistorickou, pololegendární postavu Litvína, který vstoupí do křižáckého řádu, skrývaje své pravé smýšlení dosáhne hodnosti velmistra a záměrně vede boje, v nichž jsou křižáci rozdrceni. Báseň byla nejen odrazem spikleneckého hnutí pokrokové šlechty v období děkabristického povstání, ale stala se i pobídkou k další revoluční činnosti. Uveřejněné fragmenty Dziadů jsou označeny jako II. a IV. část většího celku. Z první se zachovaly zlomky. Úvodní balada naznačuje, že námětem je lidová víra v duchy zemřelých, kteří nemají v hrobě pokoje a musí se vracet mezi lidi. Básník vychází tu opětně ze svého nadšení pro lidovou poesii a přechází k bolestné zpovědi své zklamané lásky. V závěrečných básních jsou lyricko-epickou formou zachyceny Mickiewiczovy dojmy z cesty do Ruska. Dílo zůstalo velkým torsem, nicméně však podává ucelený obraz šlechtického polského revolucionáře v období listopadového povstání i společenského prostředí, v němž se rozvíjela jeho činnost. - Obě revoluční poemata mladého Mickiewicze jsou úzce vnitřně spjata a jejich umělecká hodnota plně zachována mistrným překladem Halasovým. (Podle K. Krejčího.)

Překlad

Nakladatelské údaje

 • Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954 (Brno : Brněnské knihtisk., z.z.)

Fyzický popis

 • Počet stran: 434, [2] s. ;
 • Rozměry: 8°

Forma

 • antologie

Poznámka

 • 3300 výt.

Údaje o překladu

 • Země vydání: Československo
 • Vydání: 1. vyd. v SNKLHU
 • Edice: Knihovna klasiků
 • Edice: Mickiewicz, Adam: Spisy ;

Překladatelé

Další autoři českého překladu

 • Karel Krejčí (* 1904, † 1979) – autor úvodu, autor komentáře textu

Předloha

Autoři

Zpětná vazba

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000022512
 • Aktualizováno: 10. 1. 2010
 • Stav zpracování: CLB