Byzantské legendy

Výběr textů ze 4.-12. století /

Sestavila a doslov Byzantské legendy jako literární jev napsala S. V. Poljakova ; Podle sovětské edice Vizantijskije legendy z řeckých originálů přeložil a komentářem opatřil koleketiv ; Fotografie: Jiří Hampl

Resumé

Z velkého bohatství byzantské výpravné prózy, označované jako literatura hagiografická, byly do antologie zařazeny spíše příběhy lidovější, i když nebylo možno pominout ani ukázky rétorického stylu. Byzantské legendy, které odrážejí tehdejší způsob života, sehrály významnou úlohu ve vývoji středověké prózy a zachovaly si dodnes svou životnost. Ukázky doplňuje literární studie o stylu byzantských legend a výkladový slovník jmen a pojmů.

Překlad

Nakladatelské údaje

 • Praha : Vyšehrad, 1980 (Vimperk : Stráž)

Fyzický popis

 • Počet stran: 409, [2] s. :
 • 16 s. fot. příl. ;
 • Rozměry: 8°

Forma

 • antologie

Poznámka

 • Zkr.
 • Vydav. pozn.
 • Il. tit. list
 • Obálka a vazba: Zdeněk Stejskal
 • 8000 výt.
 • Doslov z ruš. přel. Václav Konzal
 • Přehl. lit.
 • Slovník jmen a pojmů
 • Přeložili Emilie Bláhová, Zoe Hauptová, Václav Konzal a Ilona Páclová.
 • Život a skutky svatých anargyrů Kosmy a Damiána; Palladios: Lausiakon; Pokání svaté Pelagie; Život a skutky Symeóna Sloupovníka; Život a skutky a podivuhodné vyprávění o svatém otci našem Makariovi Římském; Ióannés Moschos: "Luh duchovní"; Život a skutky otce Symeóna, blázna Kristova, zapsané Leontiem, biskupem v Neapoli Krétské; Život Marie Egyptské, někdejší nevěstky, konající přísné pokání v jordánské poušti; Vyprávění o životě a skutcích blahoslaveného a spravedlivého Filareta Milosrdného, všelikým ponaučením naplněné; Život a skutky našeho svatého otce a vyznavače Michaela, presbytera a synkella města Jeruzaléma; Symeón Metafrastés: Život a skutky svatého otce našeho Mikuláše; Život a skutky Alexia, člověka božího; Legendy o zázračných ikonách; Život Marie Antiochejské; Pokračovatel Moschův; Krátký život Eufrosyna kuchaře; Život a příběhy otce Daniela; Zázraky sv. Jiří; Umučení svatého velkomučedníka Eustathia a jeho druhů; Umučení svaté Eugenie

Údaje o překladu

 • Cena: Kčs 32,00
 • Země vydání: Československo
 • Vydání: 1. vyd.

Překladatelé

Další autoři českého překladu

Předloha

Autoři

Zpětná vazba

ISBN

 • (Váz.) :

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000039861
 • Aktualizováno: 2. 2. 2011
 • Stav zpracování: CLB