O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější

Bartolome de Las Casas ; Z latinského originálu Indiarum devastationis, et excidii narratio brevissima přeložil, poznámkami a autorovým životopisem opatřil František Gel; Josef Plojhar: Hlasatel míru Las Casas - jeho doba a dílo, předmluva; Ilustrace Karel Vodák

Resumé

Svědomí Kolumbova průvodce, dominikánského kněze, bylo otřeseno ukrutnostmi, které páchali španělští conquistadoři na bezbranných domorodcích Nového světa. Podniká akce ve prospěch "Indijců", zastává se jich u samého dvora; ironií dějin však se stal "ochránce ubohých" bezděčným inspirátorem zavlékání černochů do Ameriky. Stařec téměř devadesátiletý se zříká biskupské hodnosti a vydává tiskem obviňující zprávu, určenou původně králi Karlu V. Toto svědectví je důležité jako historický pramen i jako jeden v prvních manifestů za lidská práva a za rovnost plemen. - Celou polovinu knihy vyplnil Fr. Gel komentáři a životopisnou reportáží o autorovi: uzavřel ji sněmovní řečí Castelarovou, která dala popud k ukončení otroctví. Vyobrazení jsou kopiemi starých původních rytin, přiložené mapky ukazují představu o zeměkouli před Kolumbovými objevy a po nich.

Překlad

Nakladatelské údaje

 • Praha : Lidová demokracie, 1954 (Praž. tisk. 01)

Fyzický popis

 • Počet stran: 252, [4] s. :
 • [3] mp. ;
 • Rozměry: 8°

Forma

 • antologie

Poznámka

 • 5400 výt.
 • Přehl. lit.
 • Obsahuje též: Řeč proti otroctví / Emilio Castelar

Údaje o překladu

 • Země vydání: Československo
 • Vydání: 1. vyd.
 • Edice: Politická knihovna Čs. strany lidové ;
 • Edice: Hlasy míru

Překladatelé

 • František Gel (* 1901, † 1972) – překladatel, autor komentáře textu

Další autoři českého překladu

Předloha

Autoři

Zpětná vazba

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000040967
 • Aktualizováno: 14. 3. 2011
 • Stav zpracování: CLB