Milionář

Gabiden Mustafin ; Z ruského překladu kazašského originálu ... přeložila Marie Bieblová ; překlad odborně revidoval a doslov k českému vydání Slovo k českému čtenáři napsal Miroslav Lukáš ; kazašská jména a název revidoval Josef Slavík

Resumé

"Milionářem" je jeden ze vzorných kazašských kolchozů, v r. 1947 již dosahujícím milionových výnosů. Jeho dlouholetý předseda se však zdráhá přistoupit na velkorysý plán dalších zlepšení, navrhovaný mladým agronomem. Okresní výbor strany plán schválí, agronom je jmenován předsedou kolchozu a zahájí "generální útok": Během jednoho a půl roku je zavedena elektrisace, rozvinuto stachanovství, přistoupeno k provádění státního zavlažovacího systému a střídavého osevního postupu a v kolchozu se objeví "bohové nové setby" - samohybný kombajn a elektrotraktor. Výnosy se mnohonásobně zvýší a rolníci sami počínají uvažovat o tom, že kolchoz jim poskytuje tak dobré zaopatření, že jejich soukromé hospodářství by bylo lépe převést do kolchozního, neboť jim zbytečně zabírá miliony pracovních hodin. Román je dokladem, že v Kazachstanu žijí dnes lidé právě tak kulturně jako v hlavních městech (příběh nadané komponistky), a vyznívá v myšlenku, že ten, kdo se spokojuje s dosaženými úspěchy a nehledá nové cesty, stává se v socialist. společnosti brzdou.

Překlad

Nakladatelské údaje

  • Praha : Svět sovětů, 1951 ([Svoboda 4])

Fyzický popis

  • Počet stran: 237, [1] s. ;
  • Rozměry: 8°

Forma

  • přes 3. jazyk

Poznámka

  • Pozn.

Údaje o překladu

  • Země vydání: Československo
  • Vydání předlohy překladu: 1948

Překladatelé

Další autoři českého překladu

Předloha

Autoři

Zpětná vazba

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000121868
  • Aktualizováno: 6. 12. 2011
  • Stav zpracování: CL