Miloslav Baláš (* 1907, † 1983)

Narozen 22. října 1907 v Křivém u Valašského Meziříčí, zemřel 31. října 1983 v Novém Jičíně.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Holešově (1930 maturita)
 • 1930-34: FF UK, orientalistika
 • 1934-46: UK, práva (1946 JUDr.)

Povolání

 • překladatel z arabštiny, francouzštiny a dalších jazyků, prozaik, úředník ve Valašském Meziříčí a autor místopisných a topografických prací z Beskyd, Novojičínska a Poodří

Zaměstnání

 • 1938: úředník okresního úřadu
 • 1942-45: archivář a muzejní pracovník ve Valašském Meziříčí
 • 1946-odchod do důchodu: právník na Okresním národním výboru v Novém Jičíně a literát

Profesní životopis

Po maturitě (1930) na gymnáziu v Holešově studoval na Univerzitě Karlově orientalistiku (1930-34) a práva (od 1934, JUDr. 1946).

Od roku 1938 pracoval jako úředník okresního úřadu, 1942-45 byl archivářem a muzejním pracovníkem ve Valašském Meziříčí, od 1946 do odchodu do důchodu působil jako právník na Okresním národním výboru v Novém Jičíně. Souběžně se věnoval literární a překladatelské činnosti.

Autor stylizovaných próz (povídky Stínohry ze tmy, 1936, Hlas a mlčení, 1944, Vějíř nocí, 1946 Zlatý věk, 1969) a folkloristicky zaměřených děl (román Mezi sousedy, 1928, reportáže Vodě neunikneš, 1967, Kouzelný kvítek. Vyprávěnky z Valašska, 1979) a vlastivědných prací.

Překládal z arabštiny, francouzštiny, perštiny, turečtiny, bulharštiny, zaměřoval se na poezii. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • arabština
 • francouzština
 • perština
 • turečtina
 • bulharština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000067
 • Aktualizováno: 7. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní