Karla Bártů (* 1945)

Narozena 29. března 1945 v Kojetíně.

Životopisné údaje

Studium

 • 1967: FF UJEP (MU), učitelství pro školy II. cyklu, aprobace čeština a ruština (diplomová práce Věty se všeobecným a neurčitým podmětem v češtině a v polštině)
 • 1972: FF UJEP (MU), učitelství pro školy II. cyklu, aprobace polština (diplomová práce Zdzislaw Hierowski, překladatel z češtiny)
 • 1980: PedF UJEP (MU), PhDr., obor teorie vyučování českému jazyku (Učebnice českého jazyka pro 1. stupeň základní školy)

Povolání

 • překladatelka z polštiny

Zaměstnání

 • 1967-1970: učitelka ZŠ Těšany
 • 1970-1971: učitelka ZŠ Želešice
 • 1971-1974: učitelka ZŠ Šlapanice
 • 1974-1993: odborná asistenkta katedry českého jazyka PdF MU
 • 1988: FF UK, kandidátka pedagogických věd, obor Teorie vyučování - český jazyk, CSc. (Školní dialog a žákovský monolog v hodinách českého jazyka v 1. - 4. ročníku základní školy)
 • 1993-dosud: docentka katedry českého jazyka PdF MU

Profesní životopis

Po maturitě na gymnáziu v Brně studovala v letech 1962-72 češtinu, ruštinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně; roku 1980 získala titul PhDr., roku 1988 vědeckou hodnost Csc., v roce 1993 se habilitovala na Univerzitě Karlově.

1967-74 pracovala jako učitelka na základních školách, od roku 1974 působí jako vysokoškolská pedagožka na Katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (vyučuje zejm. morfologii, fonetiku a fonologii a polský jazyk).

Je členkou Jazykovědného sdružení, Obce překladatelů.

Překládá z polštiny, ruštiny, ukrajinštiny, slovenštiny a slovinštiny, zaměřuje se na prózu, dětskou literaturu a odbornou literaturu pedagogickou. Překlady publikuje pod příjmením Bártů. Rovněž působí jako soudní překladatelka z ruštiny a polštiny.

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Karla Ondrášková

Překládané jazyky

 • polština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008
 • Masarykova univerzita

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000111
 • Aktualizováno: 15. 6. 2010
 • Stav zpracování: základní