Oldřich Bělič (* 1920, † 2002)

Narozen 9. června 1920 v Násedlovicích u Kyjova, zemřel 13. června 2002.

Životopisné údaje

Studium

 • 1939-1947: studium románské a slovanské filologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1963: jmenován profesorem

Povolání

 • literární vědec, hispanista, překladatel ze španělštiny, vysokoškolský profesor

Zaměstnání

 • od 1947: profesor Slovanského gymnázia
 • 1947-1950: lektor na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1950-1954: odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1954-1958: docent na Vysoké škole pedagogické v Olomouci
 • 1958-1963: docent na katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 1968-1969: vedoucí katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Profesní životopis

V roce 1947 se přestěhoval do Olomouce, kde se stal profesorem Slovanského gymnázia. Souběžně byl v letech 1947-50 lektorem, poté v období let 1950-54 odborným asistentem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a následně 1954-58 byl docentem na Vysoké škole pedagogické v Olomouci.

Potom přešel na katedru romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde v letech 1958-63 působil jako docent, roku 1963 byl jmenován profesorem a poté byl 1968-69 vedoucím katedry.

Zabýval se dějinami klasické i moderní španělské literatury (Španělská literatura, 1968, Stručné dějiny španělského dramatu, 1977) a dějinami literatur Latinské Ameriky (O kubánské literatuře, 1964, Stručné dějiny chilské litertury, 1980). V centru jeho vědeckého zájmu stojí dílo M. de Cervantese (Cervantesův Don Quijote, jeho smysl a význam, 1955) a žánr pikareskního románu (Španělský pikareskní román a realismus, 1963). Věnuje se rovněž španělskému verši (En busca del verso espaňol, 1975, Rozbory hispanských básnických textů, 1984) a strukturální analýze textů (Análisis estructural de textas hispanos, Madrid 1969).

Kromě odborných prací vydaných knižně publikoval značné množství vědeckých statí, popularizačních článků a recenzí v odborném tisku i časopisech. Podílel se na vybudování české hispanistiky. Překládal ze španělštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • španělština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Právo 18. 6. 2002 – nekrolog
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000170
 • Aktualizováno: 15. 6. 2010
 • Stav zpracování: základní