Vladimír Brett (* 1921, † 1997)

Narozen 8. listopadu 1921 v Humburkách u Hradce Králové, zemřel 3. prosince 1997.

Životopisné údaje

Studium

 • 1945-49: FF UK (1949 titul PhDr.)

Povolání

 • literární historik a kritik, editor, romanista a překladatel z francouzštiny a ruštiny

Zaměstnání

 • 1949-52: asistent, později odborný asistent a tajemník katedry romanistiky FF UK
 • 1952-55: tajemník katedry pro moderní filologii a vědecký pracovník ČSAV
 • 1955: vedoucí oddělení západoevropských a severoamerických literatur Ústavu jazyka a literatury ČSAV
 • 1958: titul CSc.
 • 1961: docent
 • 1967: titul DrSc.

Profesní životopis

Během 2. světové války pracoval v dělnických profesích.

Od 1945 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval 1949 (PhDr.).

Od téhož roku působil na katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako asistent, později odborný asistent a tajemník katedry. 1952-55 byl tajemníkem katedry pro moderní filologii a vědeckým pracovníkem Československé akademie věd, 1955 se stal vedoucím oddělení západoevropských a severoamerických literatur Ústavu jazyka a literatury Československé akademie věd, 1958 získal titul CSc., 1961 se stal docentem a 1967 získal titul DrSc.

Spoluautor učebnic francouzské literatury, autor odborných studií a knih z dějin francouzské literatury, např. Kapitoly z dějin francouzské literatury od Komuny do dneška (1953), Henri Barbusse a ohlas jeho díla a činnosti u nás (1955), monografie Victor Hugo, bojovník za demokracii, svobodu a trvalý mír (1953), Molière (1967). V českém i zahraničním tisku uveřejnil asi 400 studií, článků a recenzí o francouzské, belgické a české literatuře, české překlady francouzské poezie a překlady české poezie do francouzštiny i vlastní básně. Odborné příspěvky publikoval v časopisech Dějiny a současnost, Časopis pro moderní filologii, Česká literatura, Světová literatura, Philologica Pragensia, Literární měsíčník. Překládal z francouzštiny, dramata, poezii i prózu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: V. Volan

Překládané jazyky

 • francouzština
 • ruština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008
 • Zemřeli v roce 1997. Brno, Moravská zemská knihovna 1998. – Úmrtí

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000249
 • Aktualizováno: 15. 6. 2010
 • Stav zpracování: základní