Antonín Brousek (* 1941)

Narozen 25. září 1941 v Praze. Manželka Markéta Brousková (rozená Černochová, 1941-) je literární kritička a historička, od 1974 docentka německého jazyka na Svobodné univerzitě v Berlíně.

Životopisné údaje

Studium

 • 1958: maturita
 • 1958-61: FF UK, obory čeština a ruština (nedokončil)
 • 1970-76: univerzity v Tübingenu a Berlíně, obory slavistika, germanistika a srovnávací literární věda
 • 1994: titul PhD., FF UK

Povolání

 • básník, literární kritik, rozhlasový a časopisecký redaktor, pořadatel básnických výborů a překladatel z němčiny a za jazykové spolupráce z makedonštiny

Zaměstnání

 • redaktor závodního časopisu n. p. Armabeton
 • 1962-63: redaktor poezie v nakladatelství Svět sovětů
 • 1963-64: pracovník v literárním oddělení Československého rozhlasu
 • 1964-66: redaktor časopisu Československý voják
 • 1966-69: redaktor Literárních novin (Literárních listů, Listů)
 • 1976-79: literát ve svobodném povolání
 • 1982-85: zaměstnanec Ústavu pro výzkum nezávislých společenských hnutí a literatur ve východní Evropě, Brémy
 • 1979-82 a 1985-87: lektor českého jazyka a literatury na univerzitě v Kolíně nad Rýnem
 • 1987: docent českého jazyka a literatury na univerzitě v Hamburku

Profesní životopis

Po maturitě (1958) na střední škole studoval 1958-61 češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studia nedokončil a stal se redaktorem závodního časopisu národního podniku Armabeton.

1962-63 byl redaktorem poezie v nakladatelství Svět sovětů, 1963-64 působil v literárním oddělení Československého rozhlasu a 1964-66 (během vojenské prezenční služby) redigoval časopis Československý voják. 1966-69 byl redaktorem Literárních novin (Literárních listů, Listů). Od 1969 žije v zahraničí (od 1971 v Berlíně). 1970-76 vystudoval slavistiku, germanistiku a srovnávací literární vědu na univerzitě v Tübingenu a Berlíně. 1976-79 se věnoval literární činnosti ve svobodném povolání, 1982-85 působil v Brémách v Ústavu pro výzkum nezávislých společenských hnutí a literatur ve východní Evropě, 1979-82 a 1985-87 byl lektorem českého jazyka a literatury na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Od 1987 je docentem českého jazyka a literatury na univerzitě v Hamburku. 1994 získal titul PhD. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V zahraničí trvale spolupracoval s českými exilovými časopisy (Svědectví, Rozmluvy), s českým vysíláním BBC v Londýně, s německými rozhlasovými stanicemi (Neue Rundschau, Deutschlandfunk) a s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ve sbírkách lyriky postupně přecházel od metaforického vyjadřování k neobraznému pojmenování skutečnosti (Spodní vody, 1963, Netrpělivost, 1966, Nouzový východ, 1969 a 1992, Kontraband, Toronto 1995, Zimní spánek, Toronto 1980, Praha 1991, Vteřinové smrti, London 1987, Praha 1994).

Jako editor se podílel na vydání několika výborů světové i české poezie (poezie I. Blatného). Kritiku oficiální české poezie 70. let obsahuje kniha Na brigádě (Toronto 1979). Překládá poezii z němčiny, podílel se na výboru z makedonské poezie.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina
 • makedonština
 • ruština

Role

 • autor
 • redaktor
 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000253
 • Aktualizováno: 15. 6. 2010
 • Stav zpracování: základní