Václav A. Černý (* 1931)

Narozen 27. května 1931 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • Benešovo gymnázium v Praze 6 (1950 maturita)
 • 1954: FF UK, obor arménština-perština

Povolání

 • lingvista, kaukasolog a překladatel z gruzínštiny, arménštiny, havajštiny a dalších jazyků

Zaměstnání

 • 1960-80: pracovník v Orientálním ústavu ČSAV
 • 1963: obhájil kadidátskou práci (obor čerkeská lingvistika)
 • 1990-92: rehabilitace a znovupřijetí do Orientálního ústavu

Profesní životopis

Maturoval 1950 na Benešově gymnáziu v Praze 6, 1954 absolvoval Filozofickou fakultu UK (obor arménština-perština).

1960-80 pracoval v Orientálním ústavu Československé akademie věd. V roce 1963 obhájil kadidátskou práci (obor čerkeská lingvistika), 1990-92 rehabilitován a znovu přijat do Orientálního ústavu.

Ve spolupráci s Michaelou Tvrdíkovou a Ivo Vaculínem sestavil výbory pohádek O moudrém Chadaunovi a třech sluncích. Pohádky povolžské, uralské a sibiřské (1983), O srdnatém střelci Andrejovi. Pohádky evropských národů Sovětského svazu (1983, 1989) a O kouzelném ptáku Zymyrykovi. Pohádky středoasijské a kavkazské (1985). Z angličtiny a němčiny překládá hlavně literaturu faktu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • gruzínština
 • angličtina
 • arménština
 • němčina
 • havajština
 • ruština

Role

 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000358
 • Aktualizováno: 20. 7. 2010
 • Stav zpracování: základní