Ivan Dorovský (* 1935)

Narozen 18. května 1935 v Čuce (Řecko).

Životopisné údaje

Studium

 • FF MU, obor ruština - bulharština (1960 titul Mgr.)
 • 1966: doktorát filozofie (PhDr.)

Povolání

 • lingvista a literární vědec a překladatel z makedonštiny, ruštiny i dalších jihoslovanských jazyků

Zaměstnání

 • 1960-61: učitel na SVVŠ v Mikulově
 • 1961-68: odborný asistent Katedry jazyků UJEP
 • 1966: hodnost CSc.
 • 1968-76: samostatný vědecký pracovník FF UJEP
 • 1976-87: docent FF UJEP
 • 1979: řádný člen Makedonské akademie věd a umění
 • 1985: titul DrSc.
 • 1987-dosud: profesor FF MU
 • 2001: prof. h. c. Univerzity Cyrila a Metoděje ve Skopji

Profesní životopis

Vystudoval ruštinu a bulharštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a působí na ní jako vysokoškolský učitel, od r. 1987 profesor, na Ústavu slavistiky. Zabývá se otázkami vztahů mezi jednotlivými slovanskými národy, zejména východoslovanskými a jihoslovanskými.

Spolu se svou manželkou Dagmar Dorovskou uspořádal „antologii poezie básníků socialistických zemí, kteří překládali Wolkrovo dílo", Básníka miluje svět (1980), sborník studií a vzpomínek věnovaný moravským Charvátům Charváti ještě žijí mezi námi (1996), antologii makedonské moderní poezie Modré nebe nad Ochridem (1995).

Je členem Literárněvědné společnosti AV ČR, Jazykovědného sdružení AV ČR, předsedou Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice, čestným členem Svazu makedonských spisovatelů, šéfredaktorem dvouměsíčníku Slovanský jih a členem redakční rady časopisu In medias res (Skopje), časopisu Opera slavica a sborníku Slavica Litteraria.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Ivan Dorovski
 • varianta jména: Ivan Dorovskij
 • varianta jména: Ivan A. Dorovský

Překládané jazyky

 • makedonština
 • ruština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor

Zdroje informací

 • Dorovský, Ivan A.: Rajko Žinzifov – další podoby jména
 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008
 • Informační systém Masarykovy univerzity

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000435
 • Aktualizováno: 20. 7. 2010
 • Stav zpracování: základní