Růžena Dostálová (* 1924)

Narozena 22. dubna 1924 v Bratislavě.

Životopisné údaje

Studium

 • Akademické gymnázium v Praze (maturita 1943)
 • 1945-49: studium klasické filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1952: PhDr.
 • 1959: CSc.
 • 1992: Doc.
 • 1996: Prof.

Povolání

 • filoložka a literární historička, překladatelka z klasické řečtiny, novořečtiny, němčiny a francouzštiny, redaktorka

Zaměstnání

 • 1950-51: pomocná vědecká síla v České akademii věd
 • 1953-90: vědecká pracovnice (od 1986 jako konzultantka) Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská, respektive Ústavu klasických studií Československé akademie věd
 • 1953-85: výkonná redaktorkou Listů filologických
 • 1991-současnost: přednáší novořecký jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a současně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Profesní životopis

V roce 1970 se stala členkou redakční rady periodika Byzantinoslavica. V letech 1985-1990 byla předsedkyní, od 1990 je čestnou předsedkyní Českého národního komitétu byzantologů. Je členkou Českého národního komitétu balkanistického.

Ve své vědecké práci se zaměřuje především na pozdně antické a byzantské období a zabývá se otázkami přechodu od antiky ke středověku.

Autorsky a redakčně se podílela na Slovníku spisovatelů.

Publikovala odborné monografie a studie, napsala řadu úvodů a doslovů, věnuje se rovněž popularizaci svého oboru v širší veřejnosti.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • za svobodna: Růžena Jeništová

Překládané jazyky

 • klasická řečtina
 • novořečtina
 • němčina
 • francouzština

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000444
 • Aktualizováno: 20. 7. 2010
 • Stav zpracování: základní