Miroslav Florian (* 1931, † 1996)

Narozen 10. května 1931 v Kutné Hoře. Zemřel 10. května 1996 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • Gymnázium v Kutné Hoře (maturita 1950)
 • studium knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Povolání

 • básník, překladatel z ruštiny, slovenštiny a dalších jazyků (němčiny, španělštiny, ukrajinštiny)

Zaměstnání

 • 1954-58: redaktor v Československém rozhlasu
 • 1958-77: redaktor poezie v nakladatelství Československý spisovatel
 • 1977-96: literární činnost ve svobodném povolání

Profesní životopis

Raná básnická tvorba se vyznačuje neotřelou lyrizací drobných jevů všedního dne, pozdější díla postupně ztrácejí tematickou i formální invenci. Přispěl do řady výborů a antologií poezie, po celý život hojně publikoval verše v široké škále periodik (Československý voják, Květen, Nový život, Literární noviny, Host do domu, Rudé právo, Tvorba, Literární měsíčník, Haló noviny). Trvalou součástí Florianovy tvorby byly verše pro děti, rovněž kromě sbírek publikované časopisecky (Sluníčko, Mateřídouška, Ohníček).

Jako překladatel se zaměřoval hlavně na ruskou poezii, za jazykové spolupráce tlumočil verše i z dalších jazyků.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • slovenština
 • ruština
 • němčina
 • ukrajinština
 • španělština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000581
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní