Bedřich Fučík (* 1900, † 1984)

Narozen 4. ledna 1900 v Čáslavicích u Třebíče, zemřel 2. července 1984 v Praze. Manželka Jitka Fučíková (1903-1987) byla překladatelkou; překladateli jsou také oba zeťové, Jindřich Pokorný (1927-) a Josef Čermák (1928-).

Životopisné údaje

Studium

 • 1920-1927: srovnávací literatura na na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, doktorát (práce Zeyer dramatik)

Povolání

 • redaktor literárních a uměleckých časopisů, literární kritik, překladatel z angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny

Zaměstnání

 • 1927-31: redaktor v literárním měsíčníku Tvar
 • 1933-37: redaktor Listů pro umění a kritiku
 • 1928: tajemník nakladatelství Melantrich
 • 1929-39: ředitel nakladatelství Melantrich
 • 1939-43: šéfredaktor nakladatelství J. R. Vilímek
 • 1945-48: vrchní ředitel nakladatelských a knihkupeckých podniků Československé strany lidové (Vyšehrad a Universum)
 • 1949-50: korektor v nakladatelství Vyšehrad

Profesní životopis

Od roku 1927 byl redaktorem literárních a uměleckých časopisů (Tvar, Listy pro umění a kritiku). Působil v nakladatelstvích Melantrich, J. R. Vilímek, Vyšhrad a Universum, v nakladatelství Vyšehrad také pracoval jako korektor. Roku 1950 byl zatčen a 1952 odsouzen k 15 letům vězení, 1960 amnestován; od 1960 v důchodu. 1968-69 se podílel na vypracování koncepce obnoveného nakladatelství Vyšehrad.

Soustavně věnoval kritickou pozornost soudobé poezii i próze (zejm. dílu F. Halase, J. Demla, J. Zahradníčka, J. Seiferta, J. Hory, J. Čepa, J. Durycha) a literatuře pro mládež (O knihu pro mládež, 1941). Byl editorem díla F. X. Šaldy, v 70. letech sestavil a komentoval pro samizdatovou edici Rukopisy VBF výbory z díla J. Čepa (6 svazků), J. Demla (14 svazků) a J. Zahradníčka (7 svazků). Samizdatově původně vyšly i soubor vzpomínkových esejů Sedmero zastavení (1977, München 1981) a Čtrnáctero zastavení (1984 a 1985, knižně Praha 1992), věnovaných vybraným tvůrčím osobnostem meziválečné české literatury. Posmrtně byly kriticko-esejistické práce vydány v souboru Setkávání a míjení (samizdat 1988, knižně Praha 1995), literární studie v souboru Píseň o zemi (samizdat 1989, knižně Praha 1994).

Je spoluautorem (s J. Pokorným) výkladového slovníku Zakopaný pes aneb O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova (1976, rozšířené s titulem Zakopaný pes aneb O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořekadla a přísloví, 1992). Souborné Dílo Bedřicha Fučíka vycházelo v 80. letech samizdatově a v 90. letech v nakladatelství Melantrich. Překládal z němčiny (M. Broda, H. Falladu), ruštiny (I. A. Gončarova) a angličtiny (W. Catherová).

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Bedřich Fučík
 • pseudonym: Václav Horák
 • pseudonym: Bedřich Dvořák

Překládané jazyky

 • němčina
 • ruština
 • angličtina
 • francouzština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000627
 • Aktualizováno: 25. 11. 2011
 • Stav zpracování: základní