Zdeněk Gintl (* 1878, † 1936)

Životopisné údaje

Historické údaje

Narozen 13.10.1978 v Hořovicích, zemřel 25.4.1936 v Praze. Knihovník, bibliograf, historická a knihovnická literatura, divadelní hry, překlady z němčiny, angličtiny a francouzštiny. Historik svobodného zednářství a obrozeneckých kněží.

Překlady

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • KATALOG Knihovny Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy [elektronický zdroj]. Praha : ETF UK, [cit. 2001-].
  • PNP-LA

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000000658
  • Aktualizováno: 18. 8. 2003