Jaroslav Goll (* 1846, † 1929)

Životopisné údaje

Historické údaje

Narozen 11.7.1846 v Chlumci nad Cidlinou, zemřel 8.7.1929 v Praze. Profesor všeobecné historie, historické práce, též redaktor a básník, překládal z francouzštiny, italštiny, polštiny. Rektor univerzity, církevní a literární historik, hagiograf, básník, esejista, překladatel, zakladatel a spoluredaktor Českého časopisu historického, člen České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk, člen panské sněmovny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • KUTNAR, František; MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 2. vyd. Praha : Lidové noviny, 1997. 1066 s. ISBN 80-7106-252-9.
  • PNP-LA

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000000664
  • Aktualizováno: 3. 7. 2003