Rudolf Havel (* 1911, † 1993)

Narozen 21. září 1911 v Praze. Zemřel 9. listopadu 1993 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • klasické gymnázium v Brně (maturita 1931 na reálném gymnáziu v Hustopečích)
 • 1931-36: studium češtiny a němčiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1946 - PhDr.

Povolání

 • literární historik a teoretik, bibliograf, redaktor, editor děl českých klasiků, práce a překlady z ruštiny, angličtiny a němčiny v oboru

Zaměstnání

 • 1936-37: vyučoval na klasickém gymnáziu v Brně
 • 1939-41: pedagog na reálném gymnáziu v Litovli
 • 1941-48: působil v Kanceláři slovníku jazyka českého při České akademii věd a umění
 • 1952-56: přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vedl zde praktická cvičení z ediční techniky
 • 1948-1971: pracovník Ústavu pro českou literaturu České akademie věd a umění (od roku 1952 Československé akademie věd)

Profesní životopis

S Památníkem národního písemnictví v Praze spolupracoval na expozici dějin české literatury ve Strahovském klášteře a na expozici Aloise Jiráska v letohrádku Hvězda v Praze.

Ve vědecké práci se zaměřil na činnost textologickou, lexikografickou a ediční. Napsal řadu hesel do Příručního slovníku jazyka českého (1953-57), autorsky i redakčně se výrazně podílel na vzniku Slovníku českých spisovatelů (1964). Slovníková hesla psal i pro Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950. Těžiště editorské činnosti představují komentovaná vydání děl českých klasiků (J. Jungmanna, J. Kollára, K. H. Máchy, B. Němcové, I. Olbrachta, V. Vančury) a děl literárněhistorických a historických (A. Nováka, F. X. Šaldy; F. Palackého, Z. Wintra). Překládal z angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny, zaměřoval se na překladatelsky náročné texty vyžadující citlivou práci s jazykem (H. W. Longfellow, Ch. Morgenstern, E. A. Poe, A. S. Puškin, R. M. Rilke, P. Verlaine). Překlady, které v 70. a 80. letech nemohl publikovat, vydalo 1996 pod titulem Utajené překlady nakladatelství Torst.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • ruština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000751
 • Aktualizováno: 15. 11. 2010
 • Stav zpracování: základní