Jiří Hájek (* 1919, † 1994)

Narozen 17. července 1919 v Pacově. Zemřel 13. října 1994 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • reálné gymnázium v Pelhřimově (maturita 1938 v Praze-Libni)
 • 1938-49: studium češtiny, francouzštiny a historie na začal studovat češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (s přestávkou)
 • 1950 - PhDr.
 • 1978 - CSc.
 • 1985 - DrSc.

Povolání

 • literární a divadelní kritik, publicista, překladatel z němčiny a italštiny

Zaměstnání

 • 1945 - zaměstnán v Okresní nemocenské pojišťovně v Praze
 • 1945-48: redaktor Rudého práva a Tvorby
 • 1949-51: jedním z vedoucích dramaturgů Československého státního filmu
 • 1951-53: literát ve svobodném povolání
 • 1953-59: vedoucí redaktor a posléze šéfredaktor nakladatelství Mladá fronta
 • 1959-68: šéfredaktor měsíčníku Plamen
 • 1968-69: vedl redakci beletrie v nakladatelství Svoboda
 • 1969-76: řídil týdeník Tvorba
 • 1977 - profesor dějin umění a estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1982-90: působil v Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd

Profesní životopis

Dlouhá léta systematicky přispíval do mnoha periodik literárními a divadelními kritikami, kulturněpolitickou publicistikou a články s historickou problematikou. Kriticky sledoval zejména českou, slovenskou, sovětskou a německou prózu, poezii i drama (knižně soubory Literatura a život, 1955, Čas dramatu, 1957, Lidská situace, 1966, Letorosty, 1974). V kulturněpolitické publicistice a literárněhistorických a literárněteoretických pracích vycházel z marxistických pozic (monografie Marie Majerová aneb Román a doba, 1962, studie Boje o realismus, 1979, soubor statí K teorii socialistického umění, 1984, učebnice Teorie umělecké kritiky, 1986). Překládal z němčiny a italštiny.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Nemicus
 • pseudonym: Jiří Buřič

Překládané jazyky

 • italština
 • němčina

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000773
 • Aktualizováno: 15. 11. 2010
 • Stav zpracování: základní