Josef Heger (* 1885, † 1952)

Narozen 7. května 1885 v Nyklovicích u Žďáru n. Sázavou. Zemřel 6. ledna 1952v Nyklovicích u Žďáru n. Sázavou.

Životopisné údaje

Studium

 • klasické gymnázium v Brně (maturita1904)
 • studium bohosloví v Brně
 • 1913-16: studium teologie ve Vídni (1917 doktorát)

Povolání

 • překladatel z hebrejštiny a řečtiny

Zaměstnání

 • 1908-09: kaplan v Hustopečích u Brna
 • 1909-11: kaplan v Brně
 • 1911-12: vicerektor v Palestině
 • 1913: rektor hospice v Jeruzalémě
 • 1917-24: profesor na gymnáziu v Moravských Budějovicích
 • 1924-39: profesorem Starého zákona na teologickém ústavu v Brně
 • 1939 a znovu 1945-50: profesor biblického studia na Teologické fakultě Univerzity Karlovy

Profesní životopis

Překládal starozákonní biblické texty podle původních hebrejských a řeckých pramenů nebo podle jejich kritických zpracování. Usiloval o jejich věrné přetlumočení včetně zachování jejich poetické hodnoty. Své překlady doprovázel zasvěcenými úvody či doslovy, opatřil bohatým poznámkovým aparátem.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • hebrejština
 • řečtina moderní

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000785
 • Aktualizováno: 13. 10. 2010
 • Stav zpracování: základní