Jan Heller (* 1925, † 2008)

Narozen 22. dubna 1925 v Plzni. Zemřel 15. ledna 2008 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1945-48: studium na Husově evangelické bohoslovecké fakultě v Praze
 • 1947-48: studium na teologické fakultě Basilejské univerzity
 • 1968 - Doc.
 • 1970 - Prof. pro obor religionistiky
 • 1977 - Prof. pro obor Starého zákona

Povolání

 • vysokoškolský učitel, překladatel z hebrejštiny, syrštiny, etiopštiny a latiny

Zaměstnání

 • 1948-51: vikář Českobratrské církve evangelické v Hořovicích
 • 1951-65: Komenského evangelické bohoslovenské fakultě, respektive Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1966-67: docent na teologické fakultě Humboltovy univerzity v Berlíně

Profesní životopis

Zabýval se především Starým zákonem, náboženskými systémy starověkého Předního východu, věnoval se hebrejštině a semitské sémantice. Byl autorem či spoluautorem vědeckých prací i učebních textů (Přehled hebrejské gramatiky pro posluchače Komenského fakulty, 1958, Starověká náboženství, 1978, An der Quelle des Lebens. Aufsätze zum Alten Testament, 1988, Von der Schrift zum Wort. Das Alte Testament zwischen gestern und heute, 1990, s M. Mrázkem Nástin religionistiky, 1988). Překládal převážně z hebrejštiny, dále foinické a kenaanské texty v knihách.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • hebrejština
 • syrština
 • etiopština
 • latina

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Wikipedie, otevřená encyklopedie – datum úmrtí
 • PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000796
 • Aktualizováno: 13. 10. 2010
 • Stav zpracování: základní