Miroslav Heřman (* 1903, † 1971)

Narozen 28. říjen 1903 v Praze. Zemřel 10. října 1971 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • klasické gymnázium v Benešově u Prahy (maturita 124)
 • 1924-27: studium slovanské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a současně absolvoval knihovnické kurzy a složil knihovnické zkoušky
 • 1938 - PhDr.
 • 1963 - CSc.

Povolání

 • literární historik, editor, překladatel z ruštiny

Zaměstnání

 • 1927-49: v Ústřední knihovně hlavního města Prahy, kde mj. vedl katalogizační a nákupní oddělení
 • 1949-71: zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd jako odborný, potom jako vědecký pracovník; zpočátku pracoval v bibliografickém oddělení, pak přešel do oddělení literárněhistorického

Profesní životopis

V odborné práci se jeho zájem posouval od prvotního zaměření knihovnického a bibliografického (seznam publikací se vztahem k Čechám Knihy českého domova, 1939) k literárněhistorické vědecké činnosti, v níž do sklonku 40. let převládala rusistika (monografie Maxim Gorkij. Dělník v jeho díle, 1936), později bohemistika (monografie Národní umělkyně Anna Maria Tilschová, 1949, kniha Josef Dobrovský a české příslovnictví, 1968). Z rozsáhlé editorské aktivity vyniká vydání děl Josefa Dobrovského, Anny Marie Tilschové a soudniček Rudolfa Těsnohlídka). Překladatelská činnost souvisela s literárněhistorickým bádáním, její jádro proto tvoří překlady z ruštiny ve 40. letech.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština

Role

 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000817
 • Aktualizováno: 15. 11. 2010
 • Stav zpracování: základní