Miroslav Holub (* 1923, † 1998)

Narozen 13. září 1923 v Plzni. Zemřel 14. července 1998 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • klasické gymnázium (maturita 1942)
 • 1945: zapsal se na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
 • 1946: přestoupil na Lékařskou fakultu (1953 MUDr.)
 • 1958: CSc.
 • 1985: dr. h. c. univerzity v Oberlinu (USA).
 • 1991: DrSc.

Povolání

 • lékař - imunolog, básník a prozaik, překladatel z angličtiny

Zaměstnání

 • 1945-52: pomocná vědecká síla v Ústavu pro filozofii a historii přírodních věd
 • 1953-54: sekundář na patologii nemocnice na Bulovce v Praze
 • 1954-70: věnoval se imunologii v Biologickém, respektive Mikrobiologickém ústavu Československé akademie věd
 • 1971: nastoupil do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze-Krči

Historické údaje

Narozen 13.9.1923 v Plzni, zemřel 13.7.1998 v Praze. MUDr., CSc., pracovník mikrobiologického ústavu, práce z oboru, redaktor odborného časopisu a publicista, básník, prozaik, esejista, autor reportáží, překladatel z angličtiny a polštiny.

Profesní životopis

Odborné výsledky z oblasti imunologie publikoval od sklonku 50. let doma i v zahraničí v řadě vědeckých studií i větších knižních publikací, popularizaci vědy napomáhal autorskou a redakční spoluprací v časopise Vesmír. Souběžně s vědeckou prací se celý život věnoval literatuře.

Uměleckou tvorbu otiskoval hlavně v časopisech Květen, Literární noviny (Literární listy, Listy), Plamen a Orientace, po nucené odmlce (počátek 70. let až polovina 80. let) přispíval publicistikou, cestopisnými črtami, eseji a básněmi do časopisů Kmen a Tvorba, od 1989 publikval v Lidových novinách, Svobodném slovu, Nových knihách, Labyrintu a Tvaru. Autor básnických knih, svébytných cestopisů a fejetonů, sloupků či esejů.

Překládal z angličtiny poezii a esejistickou tvorbu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000884
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní