Radislav Hošek (* 1922, † 2005)

Narozen 13. března 1922 v Brně, zemřel 27. dubna 2005 tamtéž. V době nesvobody propůjčil svoje jméno překladateli a klasickému filologovi Rudolfu Mertlíkovi (1913-1985) pro překlady některých děl. Manželka Jana Nechutová (*1936) překládá z latiny.

Životopisné údaje

Studium

 • 1945-48: FF MU v Brně, obory klasická filologie a starověké dějiny, žák F. Stiebitze a F. Novotného
 • 1949: titul PhDr.

Povolání

 • klasický filolog, profesor věd o antickém starověku, redaktor a editor antických textů v latině, odborný publicista, překladatel z klasické řečtiny, němčiny, angličtiny a ruštiny

Zaměstnání

 • 1950-62: odborný asistent, FF UJEP (MU) v Brně
 • 1962-66: docent FF UJEP (MU) v Brně
 • 1966: mimořádný profesor antické literatury FF UJEP (MU) v Brně a současně řádný profesor FF UK
 • od 1968: vedoucí edice Antická knihovna
 • od 2000: profesor na Trnavské univerzitě v Trnavě

Profesní životopis

Ve své vědecké práci se zaměřoval především na antickou mytologii a náboženství, antickou literaturu a filozofii, latinskou epigrafiku a na dějiny starověkého Říma. Podílel se na edici nápisů dochovaných na našem a slovenském území. Spolu s Rudolfem Mertlíkem byl prvním iniciátorem a předním editorem Antické knihovny.

Je autorem nebo spoluautorem řady odborných i populárně naučných publikací. Ze starověké řečtiny a z latiny překládal hlavně díla filozofická, z angličtiny, němčiny a ruštiny odbornou literaturu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • řečtina starověká (do 1453)
 • latina
 • angličtina
 • němčina
 • ruština
 • francouzština

Role

 • překladatel
 • editor
 • redaktor
 • krycí překladatel

Zdroje informací

 • Bulletin Antické knihovny 2003 – pseudonymy a vypůjčená jména
 • Filosofický časopis 3/2005 – nekrolog
 • LA-PNP
 • Universitas 2005, č.2 – datum a místo úmrtí
 • informace od pozůstalé Jany Nechutové

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000930
 • Aktualizováno: 1. 10. 2014
 • Stav zpracování: základní