František Hrdlička (* 1937)

Narozen 7. ledna 1937 v Litoměřicích.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Českých Budějovicích (maturita 1955)
 • 1964-68: studium dramaturgie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (diplomová práce Poznámky k problematice shakespearovských překladů a pokus o samostatný překlad)

Povolání

 • scénárista, překladatel z němčiny a ruštiny, dramaturg, režisér a prozaik

Zaměstnání

 • 1960-63: nejprve krátce pracoval jako vychovatel, potom byl technickým redaktorem v Úřadu pro patenty a vynálezy
 • 1969-72: s Milošem Horanským vedl experimentální studio Bílé divadlo v Praze-Břevnově

Profesní životopis

Jako dramaturg a asistent režie působil v několika pražských divadlech (v Divadle E. F. Buriana, Divadle S. K. Neumanna, Divadle Na zábradlí, ve Viole) a v Československém rozhlasu Praha. Od 1973 je v invalidním důchodu. Většinu literárního díla vytvořil ve spolupráci se Zdenou Bratršovskou (*1951), například soubor povídek Budík pro Šípkové Růženky (1986), román Hotel Rezeda (1987), prózu Sebranci (1992), divadelní hru Horká krajina (1989), rozhlasové hry Nebásni a hraj (1983), Noční jízda (1988); se Z. Bratršovskou otiskuje od 1991 také publicistické a literárněkritické stati v časopisech (Tvar, Prostor) i v denním tisku. Samostatně publikoval překlady v revui Světová literatura. Překládá z němčiny a ruštiny, ve shodě se svým zaměřením hlavně divadelní hry a adaptace. Z němčiny např. díla I. Bachmannové a B. Brechta, z ruštiny ve spolupráci s L. Hustolesovou dramata M. Gorkého a A. N. Ostrovského.

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: František Bratřík

Překládané jazyky

 • němčina
 • ruština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000955
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní