Blahoslav Hruška (* 1945, † 2008)

Narozen 5. května 1945 v Českém Brodě. Zemřel 26. června 2008.

Životopisné údaje

Studium

 • 1962-67: obor klínopisné bádání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1969: PhDr.
 • postgraduální studium sumerologie na univerzitě v Mnichově
 • 1974: CSc.
 • 1990: DrSc.

Povolání

 • orientalista, sumerolog, asyriolog a religionista, překladatel ze sumerštiny a akkadštiny

Zaměstnání

 • 1967-70: interní vědecký aspirant v Semináři klínopisu na Katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 1971-73: v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky (dříve Československé akademie věd)
 • 1974-75 a 1978-79: pobýval v Istituto per gli Studi del Vicino Oriente na univerzitě v Římě v rámci mezinárodního projektu Vocabulario neosumerico
 • 1981: na mezinárodní konferenci a archeologické exkurzi v Iráku
 • 1983-85: v Semináři starého Orientu na Svobodné univerzitě v Západním Berlíně
 • 1973-97: redaktor časopisu Archív orientální (1990-97 šéfredaktor)
 • 1995-současnost: hostující profesor v Ústavu Maxe Plancka pro dějiny vědy v Berlíně
 • 1995-součanost: na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vede katedru religionistiky (habilitace 1995)

Profesní životopis

Od 1988 je členem mezinárodní skupiny pro výzkum sumerského zemědělství (Sumerian agriculture group) se sídlem v Oxfordu a spolupracuje s Německým archeologickým ústavem v Berlíně. Zabývá se filologickým a historickým výzkumem sumerských a akkadských hospodářských a literárních textů, otázkami tradičního zemědělství starého Předního východu, sumerské i babylonské mytologie a náboženství, problémy teorie poznání v civilizaci staré Mezopotámie. Překládá texty sumerské a akkadské (babylonsko-asyrské) literatury do češtiny.

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • sumerština
 • akkadština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000977
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní