Marcela Husová (* 1953)

Narozena 6. listopadu 1953 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • Gymnázium Jana Nerudy v Praze na Malé Straně (maturita 1973)
 • 1974-78: studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hungarologii a germanistiku (absolvovala prací Česká recepce Endre Adyho)
 • 1980 - PhDr.
 • 1985 - CSc.

Povolání

 • literární vědkyně, hungaroložka, překladatelka z maďarštiny

Zaměstnání

 • externě pracovala v redakci Maďarsko-českého slovníku za redakce L. Hradského a současně studovala italianistiku
 • 1978- : stážista, posléze aspirant v Ústavu pro českou a světovou literaturu Akademie věd pro obor hungarologie
 • 80. léta - pár let v Austrálii
 • v Ústavu pro českou a světovou literaturu se autorsky podílela na Slovníku světových děl na Slovníku českých spisovatelů od roku 1945
 • 1990- : řídila v Ústavu oddíl retrospektivní bibliografie
 • 1994-součastnost: spolupracuje na Lexikonu české literatury

Profesní životopis

Spolupracuje na Lexikonu české literatury, kde je autorkou zejména hesel překladatelů maďarské a světové literatury a autorů české dětské tvorby od 19. století do roku 1945. Překladatelské práci se začala věnovat počátkem 80. let. Uveřejnila několik překladů dětské literatury, podílela se překladatelsky a jazykovou spoluprací na prvních uvedeních několika maďarských autorů do češtiny. Překládá vědecké a literárněhistorické studie a práce teoretického charakteru, publikuje časopisecky články, studie a stati z oblasti kulturologie a literární komparatistiky, zejména z oblasti své specializace na rakousko-uherskou monarchii, ale i z oblasti bibliografie. V časopise Amicus vydávala na pokračování český ohlas autorů maďarské moderny Nyugatu a slovník maďarských překladatelů. Jako lektorka pro oblast německé a maďarské literatury spolupracuje s řadou předních pražských nakladatelství.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Marcella Husová
 • po sňatku: Marcella Rossová

Překládané jazyky

 • maďarština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000995
 • Aktualizováno: 21. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní