Emil Charous (* 1928)

Narozen 3. srpna 1928 v obci Horní Bečva (u Vsetína).

Životopisné údaje

Studium

 • Vančurovo gymnázium v Praze (maturita 1947)
 • 1947-1952: bohemistika a historie na FF UK v Praze
 • 1952: PhDr.
 • 1961-1968: externí vědeckým aspirantem Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie věd v Bratislavě, obor dějiny slovenské literatury
 • 1968: CSc.

Povolání

 • překladatel ze slovenštiny, literární historik a slovakista

Zaměstnání

 • 1951-1952: učitel na střední škole v Jestřebí u České Lípy
 • 1954-1968: redaktor v nakladatelství Naše vojsko v Praze
 • 1965-1969: zprvu externí a později stálý redaktor literárního měsíčníku Plamen
 • 1970-1991: na volné noze (překládání, lektorování, spolupráce s rozhlasem)

Profesní životopis

Od počátku své činnosti spojuje slovakistické zaměření s ediční, publicistickou a překladatelskou praxí. Napsal řadu recenzí, článků i studií o slovenské literatuře a česko-slovenských literárních vztazích. Knižně vydal úhrnnou práci Druhý domov. Deset kapitol na téma Praha a slovenská literatura (1998). Jako překladatel tíhne k slovesně náročné umělecké próze moderních klasiků (Milo Urban, Jozef Cíger-Hronský, František Švantner) i osobitých autorů současných (Vincent Šikula, Ján Johanides, Rudolf Sloboda). Těžiště jeho slovakistické práce spočívá v komponování autorských i tematických výborů a v doslovech k překládaným titulům; týká se to převážné většiny jeho 75 knižně vydaných překladů.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • slovenština

Role

 • redaktor
 • překladatel
 • autor paratextu
 • editor

Zdroje informací

 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001010
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní