Jaroslav Janů (* 1908, † 1969)

Narozen 1. května 1908 v Říčanech u Prahy, zemřel 28. července 1969 na Dobříši. Druhá manželka Marie Janů (později provdaná Pluhařová, narozená 1921) je překladatelkou z francouzštiny.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálné gymnázium v Praze (maturita 1927)
 • 1927-32: FFUK, bohemistika-germanistika (1936 - PhDr.)
 • 1968: CSc.

Povolání

 • literární vědec a kritik a překladatel z němčiny a francouzštiny

Zaměstnání

 • 30. a 40. léta: vyučoval na středních školách ve Strakonicích a v Praze
 • 1949-?: přednášel na VŠPH a FMVUK
 • 1952-53: externě přednášel na Filmové fakultě AMU
 • 1953-59: redaktor v nakladatelství Československý spisovatel
 • 1955-58: šéfredaktor časopisu Nový život
 • přednášel v Ústavu pro dálkové studium učitelů respektive v Ústavu pro učitelské vzdělání při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1968-?: Ústav pro českou literaturu Československé akademie věd
 • 1968-?: docent na FFUK

Profesní životopis

Po maturitě (1927) na reálném gymnáziu v Praze studoval v letech 1927-32 bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1936 získal titul PhDr. V roce 1968 získal titul CSc. a současně se stal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy docentem. Ve 30. a 40. letech vyučoval na středních školách ve Strakonicích a v Praze. Od roku 1949 přednášel dějiny české a slovenské literatury na Vysoké škole politických a hospodářských věd, pak na Fakultě mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy a v letech 1952-53 souběžně externě přednášel na Filmové fakultě Akademie múzických umění. V letech 1953-59 pracoval jako redaktor v nakladatelství Československý spisovatel a 1955-58 byl šéfredaktorem časopisu Nový život. Poté přednášel v Ústavu pro dálkové studium učitelů respektive v Ústavu pro učitelské vzdělání při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1968 působil v Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd. V literárněvědecké a kritické práci se zaměřoval na českou poezii 20. století, z níž mu byly blízké zejména spiritualisticky laděné proudy. Věnoval se rovněž německé literatuře a po roce 1945 literatuře slovenské (monografie František Hečko, 1967). Uspořádal několik antologií české poezie i prózy.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Jaroslav Jahnů

Překládané jazyky

 • němčina
 • francouzština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001062
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní