Miloslav Jirda (* 1895, † 1970)

Narozen 9. května 1895 v Jabloneckých Pasekách, zemřel 9. října 1970 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • Gymnázium ve Dvoře Králové
 • UK, francouzština-čeština

Povolání

 • překladatel z francouzštiny a středoškolský pedagog

Zaměstnání

 • 1920-45: učitel na obchodní akademii v Hořicích, na reálce v Nové Pace, na gymnáziích v Chotěboři a Písku
 • 1945-58: úředník na ministerstvech informací, zahraničí a školství

Profesní životopis

Po maturitě na gymnáziu ve Dvoře Králové studoval francouzštinu a češtinu na Univerzitě Karlově. Po dobu jednoho semestru pobýval jako stipendista francouzské vlády na Sorbonně v Paříži. Stal se středoškolským profesorem (v letech 1920-45 vyučoval na obchodní akademii v Hořicích, na reálce v Nové Pace, na gymnáziích v Chotěboři a Písku). Od roku 1945 až do penzionování v roce 1958 působil jako úředník na ministerstvech informací, zahraničí a školství.

Po celou dobu své profesní kariéry se soustavně věnoval překladatelské činnosti. V meziválečném období začal s texty autorů moderních (Proust, Giraudoux, Barbusse), později se soustředil na překládání velkých klasiků 19. století (Stendhal, Flaubert, Maupassant, Zola). Obzvláště záslužné jsou jeho překlady dvacítky titulů z díla Balzacova.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • francouzština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001100
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní