Zdeněk Kalista (* 1900, † 1982)

Narozen 22. července 1990 v Nových Benátkách, zemřel 17. června 1982 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Mladé Boleslavi (maturita 1919)
 • 1919-1924: historie na FF UK
 • 1933: doc.

Povolání

 • historik, básník, esejista, překladatel z francouzštiny, italštiny, němčiny a latiny

Zaměstnání

 • 1924-1948: FF UK
 • 1948-1951: spisovatel na volné noze
 • 1960-1982: v důchodu, literární činnost
 • 1968-1969: mimořádný profesor na FF UK

Profesní životopis

Po maturitě (1919) na gymnáziu v Mladé Boleslavi studoval 1919-24 historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nadále pedagogicky působil; od 1924 jako asistent, od 1932 (habilitoval se 1933) jako docent. Po únoru 1948 byl z Filozofické fakulty nucen odejít, 1951 byl zatčen a 1952 odsouzen k 15 letům vězení. Po propuštění 1960 odešel do penze a věnoval se hlavně literární práci; psal lektorské posudky pro několik pražských nakladatelství a překládal. Obnovil i svou vědeckou aktivitu, 1968-69 přednášel jako mimořádný profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy i v zahraničí (1967 v Itálii, 1969 v SRN).

Autor básnických sbírek s ozvuky katolického spuritualismu (Ráj srdce, 1922, Jediný zpěv, 1923, Vlajky, 1925, Smuteční kytice, 1929, Dvojzpěv, 1930) a esejů (Italský skicář,1928). Od konce 20. let se věnoval především odborné práci historické. Zaměřil se hlavně na období pobělohorské a na barokní kulturu v českých zemích (monografie Mládí Huprechta Jana Černína z Chudenic, 1932, Bohuslav Balbín, 1939), je autorem syntetického díla Stručné dějiny československé (1947) a knihy úvah Cesty historikovy (1947), monograficky se věnoval osobnosti svého učitele (Josef Pekař, 1941, rozšířené 1994). Na přelomu 60. a 70. let se v Československu dočkalo vydání několik jeho děl (soubor medailonů Tváře ve stínu, 1969, kniha Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, 1970, monografie Karel IV. Jeho duchovní tvář, 1971), autorsky se podílel na vzniku Slovníku spisovatelů Itálie (1968). V posledním desetiletí svého života publikoval pouze v zahraničí (Tvář baroka, München 1982, Praha 1992, básnická sbírka Veliká noc, München 1987, Praha 1994). Posmrtně vyšly práce Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není (1993), Století andělů a ďáblů (1994) a paměti Po proudu života (1996-97).

Od 20. let redigoval řadu periodik a do mnoha přispíval, historické práce publikoval v Časopise Společnosti přátel starožitností českých v Praze, Českém časopise historickém, Listech filologických, Naší době a mnoha sbornících i v odborném tisku italském a německém. V činnosti editorské se zaměřoval na období baroka, redigoval např. poezii českých písmáků 17. a 18. století Truhlice písní (1940), České baroko (1941), Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů (1941), Selské čili sousedské hry českého baroka (1942) a dílo B. Bolzana Über die Perfectibilität des Katholizismus. Streitschriften zweier katholischer Theologen; zugleich ein Beitrag zur Aufhellung einiger wichtigen Begriffe aus Bolzano's Religionswissenschaft 1, 2 (Stuttgart 1979).

Překladatelské činnosti se věnoval od 20. let. Patřil k prvním, kteří do českého prostředí uvedli soudobé francouzské básníky (G. Apollinaire, J. Romains, V. L. Tapié). Postupně se však přiklonil k literatuře italské (G. Carducci, G. Ungaretti). Překládal rovněž z němčiny (E. Winter) a latiny. Vybíral si především poezii a odborné historické či literárně-historické texty.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Ivan Stý
 • pseudonym: J. Šenberk
 • pseudonym: Jiří Holý
 • pseudonym: R. Brejský
 • pseudonym: Secundus
 • pseudonym: Václav Hrbek
 • pseudonym: Zdeněk Viktor
 • pseudonym: André Chénier
 • pseudonym: Eugen Princ
 • pseudonym: H. Heine
 • pseudonym: Jeremiáš Bochníček
 • pseudonym: Konstantin Bačkora
 • pseudonym: L. Signorelli
 • pseudonym: R. Kaiser
 • pseudonym: V. Meliško
 • varianta jména: Z. V. Kalista

Překládané jazyky

 • francouzština
 • italština
 • němčina
 • latina

Role

 • autor
 • redaktor
 • editor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001158
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní