Dana Kalvodová (* 1928, † 2003)

Narozena 10. března 1928 v Brně, zemřela v listopadu 2003.

Životopisné údaje

Studium

 • studium oboru sinologie a orientalistika na katedře Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 1952: titul PhDr.
 • studijní pobyt v Čínské lidové republice
 • 1964: vědecká hodnost CSc.
 • 1990: titul docentky

Povolání

 • sinoložka a teatroložka asijských zemí, překladatelka z čínštiny

Zaměstnání

 • 1954-1960: odborná asistentka na katedře Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 1992-1993: zaměstnankyně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • externí vyučující na Divadelní fakultě Akademie múzických umění a na filozofických fakultách Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně
 • publikační a překladatelská činnost

Profesní životopis

V letech 1954-60 působila jako odborná asistentka na katedře Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializovala se na tradiční divadlo v Číně a po studijním pobytu v Čínské lidové republice také na divadelní kultury regionů, zvláště S'-Čchuanu.

Později z politických důvodů přešla na katedru divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se začala zajímat i o divadelní kulturu Japonska, později také Indie. 1964 získala vědeckou hodnost CSc.

V 60. letech dokončila překlad rozsáhlého dramatu z konce 17. století (šlo o první převod z čínštiny do evropského jazyka) a jeho strukturální analýzu v komparaci s jinými díly téže formy, Čchun-Čchi doby Mingů. Tuto práci (Vějíř s broskvovými květy - Kapitoly ke studiu mingského dramatu) obhájila jako habilitační (1969), avšak k jmenování docentkou došlo až 1990.

Roku 1985 byla penzionována. Na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy se vrátila na částečný úvazek ve školním roce 1992-93, v následujících letech občas externě vyučuje na Divadelní fakultě Akademie múzických umění a na filozofických fakultách Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně.

Zasloužila se o vydání prvních překladů deseti tradičních her z čínského originálu, připravila vědecké studie o dramatu doby Mingů, o čínském regionálním divadle, sémiotické rozbory hereckého umění v Číně a Japonsku.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • čínština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Lidové noviny – nekrolog
 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001162
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní