Božena Kaupová (* 1934, † 1989)

Narozena 10. listopadu 1934 v Brně. Zemřela 21. dubna 1989 tamtéž.

Životopisné údaje

Studium

 • 1953: maturita na Francouzském gymnáziu
 • 1954-1958: studium oboru francouzština-rumunština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1972: titul PhDr.

Povolání

 • tlumočnice, překladatelka z francouzštiny

Zaměstnání

 • od 1954: výuka francouzštiny na jazykové škole, na katedře jazyků při Vysokém učení technickém a v několika výzkumných ústavech
 • od 1954: činnost tlumočnická, především v tiskovém středisku Brněnských veletrhů a výstav a při návštěvách oficiálních delegací
 • od 1958: externí spolupráce s několika fakultami (1966-69 s pedagogickou) a výzkumnými ústavy (1969-77 s Výzkumným ústavem geologického inženýrství)
 • 1969-1979: lektorka v Československé socialistické akademii
 • tlumočnice, překladatelka a lektorka pro Státní divadlo v Brně
 • překlady prózy i poezie z francouzštiny, okrajově z rumunštiny
 • překladatelská spolupráce s Československým rozhlasem a Československou televizí

Profesní životopis

Během studií vyučovala v Brně francouzštinu na jazykové škole, na katedře jazyků při Vysokém učení technickém a v několika výzkumných ústavech. Po promoci v této činnosti pokračovala, externě spolupracovala s několika fakultami (1966-69 s pedagogickou) a výzkumnými ústavy (1969-77 s Výzkumným ústavem geologického inženýrství). Od 1969 do odchodu do invalidního důchodu 1979 působila jako lektorka v Československé socialistické akademii, kde vedla semináře pro vědecké pracovníky.

Od dob studií se věnovala i činnosti tlumočnické, především v tiskovém středisku Brněnských veletrhů a výstav nebo při návštěvách oficiálních delegací. Jako tlumočnice, překladatelka a lektorka spolupracovala také se Státním divadlem v Brně. Překládala prózu i poezii z francouzštiny, okrajově z rumunštiny. Překlady publikovala v časopise Plamen, překladatelsky spolupracovala s Československým rozhlasem a Československou televizí.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • francouzština
 • rumunština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001186
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní