Vítězslav Kocourek (* 1920, † 1995)

Narozen 3. srpna 1920 v Praze, zemřel 30. prosince 1995.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálné gymnázium v Praze (maturita 1939)
 • Univerzita Karlova, práva (nedokončené studium)
 • 1945-1950: FFUK, čeština a filozofie

Povolání

 • literární historik a kritik, spisovatel a překladatel

Zaměstnání

 • různá zaměstnání - redaktor, úředník, laborant, sekretář
 • od 1945: kulturní redaktor Rudého práva
 • 1947-1948: vedoucí redaktor časopisu Lidová kultura
 • od 1948: dramaturg Československého státního filmu
 • od 1950: redaktor nakladatelství Československý spisovatel
 • od 1956: šéfredaktor nakladatelství Československý spisovatel
 • 1959-1964: šéfredaktor divadelního a literárního jednatelství Dilia
 • 1964-1968: vedoucí redaktor (později zástupce šéfredaktora) Státního nakladatelství dětské knihy
 • 1968-1970: šéfredaktor nakladatelství Československý spisovatel
 • 1970-1971: odpovědný redaktor nakladatelství Československý spisovatel
 • 1971-1972: propagační úředník nakladatelství Československý spisovatel
 • 1972-1980: korektor v tiskárně Mír

Historické údaje

Narozen 3.8.1920 v Praze, zemřel 30.12.1995. Novinář, nakladatelský redaktor v Praze. Beletrista, překladatel z francouzštiny, ruštiny, angličtiny a němčiny.

Profesní životopis

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze začal na Univerzitě Karlově studovat práva, po uzavření vysokých škol vystřídal několik zaměstnání (redaktor, úředník, laborant, sekretář). V letech 1945-50 studoval češtinu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, současně byl od roku 1945 kulturním redaktorem Rudého práva.

V letech 1947-48 byl vedoucím redaktorem časopisu Lidová kultura a od roku 1948 dramaturgem Československého státního filmu. V roce 1950 se stal redaktorem a v roce 1956 šéfredaktorem nakladatelství Československý spisovatel. V letech 1959-64 byl šéfredaktorem divadelního a literárního jednatelství Dilia a v letech 1964-68 vedoucím redaktorem a později zástupcem šéfredaktora Státního nakladatelství dětské knihy.

V roce 1968 se vrátil do nakladatelství Československý spisovatel, kde byl do roku 1970 šéfredaktorem a do roku 1971 odpovědným redaktorem. Poslední rok zde pracoval jako propagační úředník. Od propuštění (1972) do odchodu do důchodu (1980) pracoval jako korektor v tiskárně Mír, přitom zpracovával lektorské posudky pro několik pražských nakladatelství a pod vypůjčenými jmény psal doslovy.

Od studentských let publikoval časopisecky básně, povídky a literárně kritické stati, knižně vydal sbírku epigramů Ostré drápky (1955) a soubor Sportovní povídky (1961), psal rozhlasové hry, v kritikách se věnoval německé a angloamerické literatuře. Těžiště díla však tvoří literatura pro děti a mládež - vlastní tvorba (Za pohádkou kolem světa, 1957, Se zvířátky kolem světa, 1958, Vzpoura na lodi Bounty, 1960, encyklopedie Vesmír, Země, člověk -a my děti, 1966), překlady z němčiny (dílo K. Maye), francouzštiny, ruštiny i angličtiny a převyprávění děl světové literatury (Homér: Odysseia, Praha, Albatros 1981, jako Jaroslav Hulák; Dumas, Alexandre st.: Salvator, Praha, Albatros 1986, jako Miroslav Drápal).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Vítězslav Kocourek
 • krycí jméno: Jaroslav Hulák
 • krycí jméno: Miroslav Drápal
 • krycí jméno: Naděžda Slabihoudová
 • pseudonym: Jiří Bernard
 • pseudonym: Jan Šimek
 • pseudonym: Václav Hlouček
 • pseudonym: Catter
 • pseudonym: Psohlavec

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • němčina
 • ruština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor
 • zamlčený překladatel
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • PNP-LA – úmrtí: Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
 • Databáze OP 2008
 • Slovník české literatury

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001264
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní