Josef Kopal (* 1883, † 1966)

Narozen 25. dubna 1883 v Hřmeníně u Jičína, zemřel 29. prosince 1966 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1902: maturita na gymnáziu v Jičíně
 • studium francouzštiny a němčiny na Filozofické fakultě pražské univerzity
 • 1905: pobyt na univerzitě v Neuchatelu
 • 1910: pobyt na univerzitě v Grenoblu
 • 1924: doktorát filozofie
 • 1928: habilitován
 • 1930: jmenován mimořádným profesorem dějin francouzské literatury
 • 1935: jmenován řádným profesorem dějin francouzské literatury

Povolání

 • literární historik, překladatel z francouzštiny, středoškolský profesor

Zaměstnání

 • 1909-1921: gymnaziální profesor v Kolíně a v Litomyšli
 • od 1921: učitel na reálce v Praze-Smíchově
 • 1936-1938: působení na Masarykově univerzitě v Brně
 • od 1938: působení na Univerzitě Karlově
 • 1945-1952: vedoucí oddělení romanistiky na Univerzitě Karlově

Profesní životopis

Po studiích se stal středoškolským profesorem, krátce učil na reálce v Bučovicích, v letech 1909-12 byl profesorem gymnázia v Kolíně a 1912-21 pak v Litomyšli, od roku 1921 působil na reálce v Praze-Smíchově.

Roku 1924 získal doktorát filozofie za práci Flaubertova estetika, v roce 1928 se habilitoval na univerzitě v Bratislavě prací Literární teorie Boileauova a roku 1930 tam byl jmenován mimořádným a v roce 1935 řádným profesorem dějin francouzské literatury. V letech 1936-38 působil současně i na Masarykově univerzitě v Brně a roku 1938 přešel do Prahy na Univerzitu Karlovu, kde v období 1945-52 vedl romanistiku.

Jako literární historik se věnoval studiu klasicismu (Boileau), literatury 19. století (Flaubert). Je autorem monumentálních Dějin francouzské literatury (1949) a soustavně v odborných i popularizujících časopisech referoval o francouzské literatuře.

V překladatelské činnosti se věnoval především literatuře 19. století (Balzac, Vigny, Flaubert, Rolland).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • francouzština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001309
 • Aktualizováno: 14. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní