Adolf Kroupa (* 1910, † 1981)

Narozen 25. července 1910 v Táboře, zemřel 16. srpna 1981 v Kurdějově.

Životopisné údaje

Studium

 • Francouzské gymnázium v Nîmes
 • 1929: Univerzita v Montpellier (zakončeno baccaulaureatem)
 • 1937: právnická fakulta v Praze, práva

Povolání

 • organizátor kulturního života, kritik umění, esejista, editor a překladatel

Zaměstnání

 • zaměstnán ve Zbrojovce
 • vedoucí propagace v nakladatelství Svět sovětů
 • literát na volné noze
 • 1954-1970: ředitel Domu umění v Brně

Historické údaje

Narozen 25.7.1910 v Táboře, zemřel 16.8.1981 v Kurdějově. Osvětový pracovník, publikace o Brnu, sborníky poezie, překlady z francouzštiny.

Profesní životopis

Absolvoval francouzské gymnázium v Nîmes a poté studoval na univerzitě v Montpellier. Toto studium ukončil závěrečným baccaulaureatem v roce 1929. Poté v Praze vystudoval práva, této profesi se však nikdy nevěnoval.

Již za studií překládal francouzské básníky a organizoval literární večery. Za války byl zaměstnán ve Zbrojovce. Po válce pracoval v propagaci nakladatelství Svět sovětů v Praze a později jako literát na volné noze.

Předzvěstí jeho budoucího povolání byl cyklus večerů všech tehdy existujících skupin mladého umění, který Kroupa uspořádal v pražské Umělecké besedě v roce 1947. V letech 1954-70 pak působil jako ředitel Domu umění v Brně. Po odchodu do důchodu v roce 1970 se vrátil k psaní výtvarných recenzí.

Do dějin českého překladatelství se zapsal především jako tlumočník fracouzské poezie 20. století a zasvěcený tel jejích neznámých stránek - Apollinaira, Desnose, Eluarda, Préverta, ale i Verlaina a dalších. Své výbory doprovázel zasvěceným literárně historickým komentářem. České překladatelství obohatil především osobitým pojetím tlumočení moderního volného verše a básně v próze a neustálým hledáním ekvivalentů i pro nejjemnější stylistické odstíny. Kromě překladatelské činnosti publikoval i odborná pojednání a redigoval a pořádal ediční výbory.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Adolf Kroupa

Překládané jazyky

 • francouzština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Moravské zemské muzeum (www.mzm.cz) - osobnosti: Adolf Kroupa
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001451
 • Aktualizováno: 14. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní