Věra Kubíčková (* 1918, † 2009)

od 1960: externí pedagog pro obor perské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Narozena 16. prosince 1918 v Rybné nad Zdobnicí, zemřela 16. srpna 2009.

Životopisné údaje

Studium

 • od 1936: studium na Obchodní akademii v Praze (přerušeno uzavřením českých vysokých škol)
 • 1951: titul PhDr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Povolání

 • íránistka, teoretička a historička islámského výtvarného umění, překladatelka z perštiny a arabštiny

Zaměstnání

 • krátce zaměstnána v knihovně katedry Blízkého východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1952-1972: vědecká pracovnice v Orientálním ústavu
 • spolupráce s Náprstkovým muzeem, později s orientálním oddělením Národní galerie

Profesní životopis

Zájem o Orient ji po válce přivedl na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde byli jejími učiteli J. Rypka a F. Tauer, v oboru dějin umění Jan Květ. V roce 1951 získala titul PhDr.

Po krátkém působení v knihovně katedry Blízkého východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nastoupila roku 1952 jako vědecká pracovnice do Orientálního ústavu, který se o rok později stal součástí nově založené Československé akademie věd. V roce 1960 začala působit jako externí pedagog pro obor perské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Roku 1972 musela Orientální ústav opustit; pokračovala řadu let ve spolupráci s Náprstkovým muzeem, později s orientálním oddělením Národní galerie, kde uplatnila své široké znalosti v oboru islámského umění.

Publikovala řadu vědeckých i populárních statí na téma perské klasické poezie a zejména pak moderní perské prózy. Vydala též řadu knižních i časopiseckých překladů, je autorkou mnoha hesel do různých literárních slovníků a encyklopedií.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • po sňatku: Věra Stivínová
 • varianta jména: Věra Kubíčková-Stivínová

Překládané jazyky

 • perština
 • arabština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • úmrtní oznámení – datum úmrtí
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001488
 • Aktualizováno: 13. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní