Zlata Kufnerová (* 1935)

Narozena 19. srpna 1935 v Pardubicích.

Životopisné údaje

Studium

 • 1954: maturita na Vyšší hospodářské škole v Chrudimi
 • 1954-1959: slavistika na FF UK

Povolání

 • lingvistka, teoretička překladu, publicistka, autorka odborných studií a překladatelka z bulharštiny, němčiny, makedonštiny, angličtiny a ruštiny

Zaměstnání

 • 1959-1961: učitelka na ZŠ v Kostelci nad Labem
 • 1961-1978: redaktorka
 • 1978-1981: vědecká pracovnice Kabinetu cizích jazyků ČSAV
 • 1981-1991: vědecká pracovníce Ústavu pro jazyk český ČSAV

Profesní životopis

Po maturitě na Vyšší hospodářské škole v Chrudimi v roce 1954 studovala mezi lety 1954-1959 slavistiku na Filologické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1969 získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy titul PhDr. a roku 1978 titul CSc. Krátce, mezi lety 1959-1961, vyučovala na základní devítileté škole v Kostelci nad Labem. V letech 1961-1978 působila v několika redakcích periodik. Od roku 1978 do odchodu do důchodu v roce 1991 byla vědeckou pracovnicí Kabinetu cizích jazyků (1978-1981) a Ústavu pro jazyk český (1981-1991) Československé akademie věd.

Věnuje se především slavistice a teorii překladu. Je autorkou či spoluautorkou odborných knih (Bulharština pro samouky, 1987, Stručná mluvnice bulharštiny, 1990, Překládání a čeština, 1994, 2003) a řady odborných časopiseckých studií z oboru bulharistiky a teorie překladu. Překládá z angličtiny, bulharštiny, makedonštiny, němčiny a ruštiny prózu, poezii a populárně naučnou literaturu včetně encyklopedií.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • za svobodna: Zlata Novotná

Překládané jazyky

 • němčina
 • bulharština
 • angličtina
 • ruština
 • makedonština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele
 • PNP-LA

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001504
 • Aktualizováno: 20. 8. 2010
 • Stav zpracování: základní