Vincenc Lesný (* 1882, † 1953)

Narozen 3. dubna 1882 v Komárovicích u Třebíče, zemřel 9. dubna 1953 v Praze. Manželka Milada Krausová-Lesná (1889-1961) překládala zejména ze severských jazyků.

Životopisné údaje

Studium

 • studium klasické filologie, sanskrtu a staroindické kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1910-1911: studium indologie v Bonnu a Oxfordu
 • 1917: docentura

Povolání

 • indolog, vysokoškolský pedagog, překladatel z indických jazyků

Zaměstnání

 • středoškolský profesor
 • od 1924: první mimořádný profesor indologie na Univerzitě Karlově
 • od 1930: řádný profesor indologie na Univerzitě Karlově
 • 1937-1939: děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • zakladatel Školy orientálních jazyků
 • 1934: zakladatel a první předseda Indického sdružení a indické sekce Společnosti pro kulturu a hospodářské styky s Orientem
 • 1945: spoluzakladatel časopisu Nový Orient
 • děkan Univerzity Palackého
 • 1945-1953: ředitel Orientálního ústavu v Praze
 • 1952: člen Československé akademie věd

Profesní životopis

Působil jako středoškolský profesor, od roku 1917 byl docentem, od roku 1924 prvním mimořádným profesorem a od roku 1930 řádným profesorem indologie na Univerzitě Karlově. V letech 1937-39 byl děkanem její Filozofické fakulty, kde přednášel až do své smrti. Jeho zásluhou zde byla zahájena vedle výuky sanskrtu i výuka moderních indických jazyků, nejprve bengálštiny.

Soustřeďoval se především na sanskrt a staroindickou kulturu, věnoval se rovněž buddhismu, jemuž zasvětil obšírnou monografii. Všímal si ale i soudobé Indie, jejích jazyků, kultury a literatury.

Překládal z hindštiny, jako první v Evropě překládal dílo R. Thákura přímo z bengálského originálu. Na Thákurovo pozvání přednášel opakovaně na univerzitě v indickém Šántiniketanu. Byl zakladatelem Školy orientálních jazyků, zakladatelem a prvním předsedou Indického sdružení (1934) a indické sekce Společnosti pro kulturu a hospodářské styky s Orientem, spoluzakládal časopis Nový Orient (1945).

V poválečných letech uvedl indologii na olomouckou Univerzitu Palackého, kde byl děkanem. V letech 1945-53 byl ředitelem Orientálního ústavu v Praze. Roku 1952 se stal jedním z prvních akademiků Československé akademie věd.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • bengálština
 • hindština
 • páli

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Buddhismus - Prof. Dr. V. Lesný
 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001587
 • Aktualizováno: 13. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní