Otakar Levý (* 1896, † 1946)

Narozen 3. září 1896 v Uherském Hradišti, zemřel 7. října 1946 v Brně.

Životopisné údaje

Studium

 • 1918-1920: studium romanistiky na české univerzitě v Praze
 • 1920-1922: studium romanistiky na univerzitě v Dijonu
 • 1939: mimořádný profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 1945: řádný profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Povolání

 • literární historik, romanista, překladatel z francouzštiny

Zaměstnání

 • 1922-1930: středoškolský profesor v Košicích
 • 1930-1939: středoškolský profesor v Bratislavě
 • 1933-1939: docent Filozofické fakulty Univerzity Komenského

Profesní životopis

Do počátku války působil na Slovensku jako středoškolský profesor v Košicích (1922-30) a Bratislavě (1930-39), kde byl souběžně (1933-39) docentem Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Roku 1939 se stal mimořádným a 1945 řádným profesorem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Zabýval se především francouzským literárním romantismem (Romantická duše, 1923; Alfred de Vigny, 1929) a dílem Charlese Baudelaira (Baudelaire, jeho estetika a technika, 1947), ale i středověkou francouzskou literaturou (Básnické dílo F. Villona, 1932; Básnické povídky Marie de France, 1935).

V překladatelské činnosti, spadající do období před rokem 1945, se zaměřoval na díla předních francouzských autorů 19. a 20. století (G. Flaubert, T. Gautier, A. Gide, J. Romains). Opakovaně byl ve druhé polovině 20. století publikován jeho překlad Stendhalova románu Červený a černý.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • francouzština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Oscar Wilde in memoriam André Gide z francouzštiny přeložil Otokar Levý – odkaz viz
 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001594
 • Aktualizováno: 13. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní