Antonín Jaroslav Liehm (* 1924)

Narozen 2. března 1924 v Praze. První manželka překladatelka Marie Liehmová (nar. 1922). Na podzim 1968 odejel jako zástupce Československého státního filmu do Paříže, kde se v létě 1969 rozhodl zůstat.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Praze (maturita 1943)
 • 1945-49: studium Vysoké školy politické a sociální

Povolání

 • novinář, překladatel z francouzštiny, angličtiny, němčiny a ruštiny

Zaměstnání

 • 1945-49: spolupráce s E. F. Burianem na časopisu Kulturní politika
 • 1948-49: zástupce vedoucího tiskového odboru na ministerstvu zahraničních věcí
 • v Pragopresu
 • 1950-52: v redakci časopisu Naše vojsko
 • v zahraniční redakci Československé tiskové kanceláře
 • 1956-61: v tiskovém odboru ministerstva zahraničních věcí
 • 1961-68: vedl filmovou rubriku a zahraniční oddělení časopisu Literární noviny
 • 1969-70: přednášel na Université de Paris, Vincennes, Sorbonne a Nanterre
 • 1970 - přednášel na City University of New York
 • 1980-81: přednášel na University of Pensylvania
 • 1982 - přednášel na Université de Genève
 • 1982-87: přednášel na Université de Paris VI
 • 1988-89: přednášel na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži
 • Od 1984 - redigoval časopis Lettre internationale (vydávaný zpočátku francouzsky v Paříži, postupně v italské, španělské, německé a srbocharvátské mutaci, od 1990 česky v Praze, pak v dalších mutacích)
 • 1980-91: redigoval periodické almanachy Čtení na léto při časopise Listy (Řím 1980-89) a 150 000 slov (1982-91)

Profesní životopis

Ve 40.-60. letech publikoval v řadě českých periodik (Divadelní noviny, Divadlo, Film a doba, Filmové a televizní noviny, Host do domu, Kino, Kulturní politika, Lidové noviny, Literární noviny, Plamen, Večerní Praha), později přispíval do Listů (Řím, Praha) a zahraničních periodik (ve Francii, Německu, Rakousku a USA), spolupracoval s rozhlasovými stanicemi Svobodná Evropa, BBC, Deutsche Welle, Radio France International, France culture. Od 1990 vycházejí opět jeho texty a českých periodikách (Květy, Lidové noviny, Literární noviny, Mosty, Plzeňský deník, Rovnost, Rudé právo, Svobodné slovo). Ve své kulturněpolitické činnosti věnoval pozornost zejména filmu 60. let (tzv. nové vlně, kterou sledoval i jako filmový kritik), v exilu se začal více zabývat (s ohledem na zahraniční čtenáře) dílem soudobých českých spisovatelů, hlavně E. Hostovského, M. Kundery a J. Škvoreckého. Knižně vydal dvě sbírky interviewů - Rozhovor (1965) se zahraničními autory, které nejvíce překládal, a Generace (německy jako Gespräche an der Moldau. Das Ringen um die Freiheit der Tschechoslowakei (Wien 1968, česky Köln am Rhein 1988, Praha 1990) s českými a slovenskými spisovateli převážně své generace - a knihu Příběhy Miloše Formana (anglicky jako The Miloš Forman Stories New York 1975, česky Toronto 1976, Praha 1993).

V počátcích své literární dráhy překládal z ruštiny, později z němčiny a angličtiny, těžiště překladatelské práce spočívá v překladech z francouzštiny. Překladatelkou byla i jeho první manželka Marie Liehmová (*1922), s níž na některých titulech spolupracoval.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Antonín J. Liehm
 • varianta jména: Antonjin J. Lim

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • němčina
 • ruština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001601
 • Aktualizováno: 12. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní