Jaromír Loužil (* 1926)

Narozen 8. ledna 1926 v Jaroměři.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálné gymnázium v Jaroměři (maturita 1945)
 • 1945-1950: FFUK, filozofie a sociologie (1950 - PhDr.)
 • Dvouletý vysokoškolský kurz knihovnictví (souběžně se studiem na FFUK)
 • 1965: vědecká hodnost CSc.

Povolání

 • filozof, kulturní historik a překladatel z němčiny a angličtiny

Zaměstnání

 • 1949-1950: asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • od 1952: vedoucí Okresní knihovny v Jaroměři
 • od 1957: odborný pracovník Krajského vlastivědného muzea v Hradci Králové
 • od 1958: ředitel Krajského vlastivědného muzea v Hradci Králové
 • od 1960: působil v Literárním archivu Národního muzea (1964 - převedn pod Památník národního písemnictví)
 • 1962-1973: vedoucí archivu (Literární archiv Národního muzea, později LA PNP)
 • 1973-1980: vědecký pracovník LA PNP
 • 1980-1986: vedoucí Strahovské knihovny

Historické údaje

Narozen 8. 1. 1926 v Jaroměři. PhDr., CSc., filosof a kulturní historik. Editor filozofických spisů, překladatel z němčiny, méně z angličtiny.

Profesní životopis

Po maturitě na reálném gymnáziu v Jaroměři studoval, v letech 1945-50, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a sociologii, souběžně absolvoval dvouletý vysokoškolský kurz knihovnictví.

V letech 1949-50 působil jako asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1950 získal titul PhDr. a v roce 1965 vědeckou hodnost CSc. Od roku 1952 vedl Okresní knihovnu v Jaroměři. Od roku 1957 byl odborným pracovníkem a od roku 1958 ředitelem Krajského vlastivědného muzea v Hradci Králové. Roku 1960 nastoupil do Literárního archivu Národního muzea, kde působil i po jeho převedení (1964) pod Památník národního písemnictví až do odchodu do důchodu 1986. Působil zde jako vedoucí archivu (1962-73), vědecký pracovník (1973-80) a jako vedoucí Strahovské knihovny (od 1980).

Zabývá se především dějinami české filozofie a kultury 19. století (knihy Ignác Jan Hanuš, 1971; Bernard Bolzano, 1978; studie o J. Jungmannovi, K. H. Máchovi, F. T. Bratrankovi a J. E. Purkyně), zvláštní pozornost věnuje i problematice česko-německých vztahů (spoluautor příručky o německy psané literatuře v českých zemích Co v učebnicích chybělo, 1991). Své studie publikoval v domácích i zahraničních sbornících a odborných periodikách, napsal řady medailonů a doslovů k vydáním filozofických spisů.

Překládá z němčiny, méně z angličtiny, filozofická díla, hlavně práce B. Bolzana (je spolueditorem Bolzanových sebraných spisů vydávaných v Německu), F. T. Bratranka a M. Schelera. Některé překlady publikoval pod vypůjčeným jménem. Většinu výborů z filozofických děl zpracoval i po stránce ediční.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • krycí jméno: Vojtěch Bláha

Překládané jazyky

 • angličtina
 • němčina

Role

 • autor
 • překladatel
 • editor
 • autor paratextu
 • zamlčený překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001626
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní