Věra Macháčková (* 1919)

Narozena 12. září 1919 v Praze. Je prapravnučkou Františka Palackého a pravnučkou Františka Ladislava Riegra.

Životopisné údaje

Studium

 • Reformní reálné gymnázium v Praze 7 (maturita 1937)
 • 1939: státní zkouška z němčiny
 • 1947: FFUK, němčina a francouzština (1947 - PhDr. a 1958 - CSc.)

Povolání

 • překladatelka z němčiny, vysokoškolská pedagožka, autorka odbroných studií a paratextů

Zaměstnání

 • 1949-1952: redaktorka v nakladatelství Práce
 • 1952-1953: referentka na Ústřední radě odborů
 • 1954-1970 (resp. 1974): vysokoškolská učitelka na katedře germanistiky a nordistiky na FFUK
 • 1961: zastupující docentka pro německou literaturu
 • 1963: docentka pro německou literaturu
 • od 1974: překladatelská činnost

Historické údaje

Narozena 12.9.1919 v Praze. PhDr., CSc., docentka germanistiky. Práce v oboru, překladatelka z němčiny.

Profesní životopis

Po maturitě na reformním reálném gymnáziu v Praze začala studovat němčinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Před uzavřením vysokých škol v roce 1939 složila státní zkoušku z němčiny. Po roce 1945 vysokoškolská studia dokončila. V roce 1947 získala titul PhDr. a poté v roce 1958 získala titul CSc.

V letech 1949-52 byla redaktorkou v nakladatelství Práce. V letech 1952-53 pracovala jako referentka na Ústřední radě odborů. Od roku 1954 do nuceného odchodu v roce 1970 (respektive 1974) působila jako vysokoškolská učitelka na katedře germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1961 se stala zastupující docentkou a v roce 1963 docentkou pro německou literaturu.

Od roku 1974 se věnovala překladatelské činnosti. Ve své vědecké práci se soustředila především na německou literaturu kolem poloviny 19. století a na pražskou německou literaturu (např. korespondence s Johannesem Urzidilem).

Vydala asi 35 odborných studií a referátů pro kongresy a sympozia. Je autorkou řady předmluv a doslovů k překladům německé beletrie. Překládá klasickou německou prózu (J. W. Goethe, S. Zweig), nevyhýbá se však ani literatuře faktu s odborným historickým zaměřením.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Věra Macháčková-Riegrová

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • překladatel
 • autor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • Amerigo Magellan Stefan Zweig Ze [stejnojm.] něm. originálů přel. Věra Macháčková-Riegerová Josef Polišenský: Evropa v agónii a cesty za oceán, doslov – odkaz viz
 • PNP-LA
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001655
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní