Vlastimil Maršíček (* 1923, † 2000)

Narozen 14. listopadu 1923 v Postupicích u Benešova, zemřel 11. srpna 2000 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1942: maturita na reálném gymnáziu v Pardubicích
 • studium na Eckertově obchodní škole v Praze
 • 1946-1947: studium české literatury na FF UK, nedokončeno

Povolání

 • redaktor, editor, básník, prozaik, pedagog, publicista a překladatel z bulharštiny, španělštiny, řečtiny, švédštiny, francouzštiny a slovenštiny

Zaměstnání

 • 1943: nuceně nasazen na práci v továrně na léky
 • 1945-1950: redaktor deníku Práce, později zástupce šéfredaktora
 • 1951: lektor Československého krátkého filmu
 • 1952: na sekretariátu Svazu československých spisovatelů
 • od roku 1956: tajemník Svazu československých spisovatelů
 • 1956-1957: externí přednášející na katedře žurnalistiky FF UK
 • v 70. a 80. letech: publicista a překladatel ve svobodném povolání

Profesní životopis

Po maturitě na reálném gymnáziu v Pardubicích v roce 1942 krátce studoval na Eckertově obchodní škole v Praze. Roku 1943 byl nasazen na práci v továrně na léky. Mezi lety 1945-1950 působil v redakci deníku Práce, zpočátku jako redaktor kulturní rubriky, později byl vedoucím redaktorem krajských novinových příloh a od roku 1949 zástupcem šéfredaktora. V roce 1951 byl krátce lektorem Československého krátkého filmu. Roku 1952 začal pracovat v sekretariátu Svazu československých spisovatelů, od roku 1956 byl jeho tajemníkem. V letech 1956-1957 současně externě přednášel na katedře žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

V 70. a 80. letech se věnoval publicistické a překladatelské práci ve svobodném povolání. Psal verše pro děti (leporelo U potoka, 1957, sbírky Počitadlo, 1952, Radovánky, 1971, Vlnobití aneb Malý mořský cirkus, 1981, Tři kouzelníci, 1991) a poezii i prózu pro dospělé (báseň České jaro, 1952, sbírka Lípy, 1957, poema Rybář a sen 1960; cestopis Před volantem - Itálie!, 1967, novela Než sestoupí noc, 1970) a vzpomínky (Nezval, Seifert a ti druzí..., 1999). Přispěl do řady sborníků a almanachů, četné antologie rovněž redigoval nebo spoluredigoval. Mnoho básní, povídek, reportáží, fejetonů, článků a recenzí vyšlo v denním tisku a v časopisech (Literární noviny, Listy, Plamen, Host do domu, Květen, Světová literatura, Tvorba, Mladý svět, Ohníček, Mateřídouška, Nové knihy, Kmen, Kino, Svět motorů, Reportér, Československý voják). Spolupracoval rovněž s Československým rozhlasem, Lyrou Pragensis a poetickou vinárnou Viola. Překládal zejména verše z bulharštiny, španělštiny, řečtiny, švédštiny, francouzštiny a dalších jazyků, vesměs za jazykové spolupráce.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • krycí jméno: Jana Marková

Překládané jazyky

 • bulharština
 • řečtina moderní
 • francouzština
 • španělština
 • švédština
 • slovenština

Role

 • autor
 • překladatel
 • editor
 • redaktor
 • zamlčený překladatel
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • Lidové noviny 16. 8. 2000
 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001702
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní