Radegast Parolek (* 1920)

Narozen 1. prosince 1920 v Praze

Životopisné údaje

Studium

 • 1945-47: studium bohemistiky a rusistiky na FF UK
 • 1947-51: studium rusistiky na petrohradské univerzitě, zároveň působil jako lektor české literatury
 • Doc.
 • 1964 - DrSc.

Povolání

 • vysokoškolský pedagog, baltista, rusista, literární historik, překladatel z lotyštiny, litevštiny a ruštiny

Zaměstnání

 • 1952-současnost: na katedře prof. Mathesia FF UK

Profesní životopis

Zabýval se dějinami ruské a sovětské literatury a jejími souvislostmi s literaturou českou. Autor a spoluautor vysokoškolských učebnic, odborných prací a monografií. Postupně se stále více přikláněl k literaturám neruských národností Sovětského svazu, především k literatuře lotyšské a litevské.

Svou baltistickou pentalogií založil u nás moderní českou baltistiku jako nový vědní obor při Kabinetu baltistiky na FF UK (vznikl v r. 1990).

Rovněž v editorské činnosti se nejvíce věnoval lotyšské a litevské literatuře, sestavil, spolupřeložil a předmluvami či doslovy doprovodil řadu výborů a antologií. Překládal poezii z lotyštiny a litevštiny.

Za normalizace propůjčil své jméno některým svým přátelům např. Karlu Kosíkovi, prof. Miroslavu Drozdovi

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • lotyština
 • litevština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor
 • krycí překladatel

Zdroje informací

 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002043
 • Aktualizováno: 31. 3. 2010
 • Stav zpracování: základní