Miroslav Petříček (* 1925, † 1996)

Narozen 21. října 1925 ve Vrchotových Janovicích, zemřel 11. června 1996 v Praze. Syn Miroslav Petříček (*1951) je filozofem a překládá filozofickou literaturu.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálné gymnázium (maturita 1945)
 • FFUK, estetika-dějiny umění

Zaměstnání

 • redaktor deníku Rudé právo
 • redaktor armádního deníku Obrana lidu
 • ředitel nakladatelství Naše vojsko
 • tajemník Sdružení nakladatelských podniků
 • 1961-63: redaktor beletrie ve Státním nakladatelství politické literatury
 • 1963-70: redaktor (vedoucí redaktor) prózy v nakladatelství Československý spisovatel

Profesní životopis

Po maturitě (1945) na reálném gymnáziu studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy estetiku a dějiny umění, studia však nedokončil a 1948 začal pracovat v redakci Rudého práva. Během základní vojenské služby se rozhodl stát se vojákem z povolání, do 1952 byl redaktorem armádního deníku Obrana lidu, od 1953 byl (v hodnosti podplukovníka ředitelem nakladatelství Naše vojsko. 1958 odešel z armády, do 1961 vykonával funkci tajemníka Sdružení nakladatelských podniků, 1961-63 pracoval jako redaktor beletrie ve Státním nakladatelství politické literatury a 1963-70 byl redaktorem (později vedoucím redaktorem) prózy v nakladatelství Československý spisovatel. 1971 odešel do invalidního důchodu.

Jako literární kritik se od počátku 50. let věnoval soudobé české literatuře, přispíval do řady periodik (Obrana lidu, Rudé právo, Nový život, Květen, Literární noviny, Literární listy a Listy, Plamen, Listy Klubu přátel poezie, Host do domu), knižně vydal studii Glosy k současné české poezii (1958) a monografii Oldřich Mikulášek. Rozpory a jednota tvorby (1970). V 70. a 80. letech, kdy nemohl nepublikovat časopisecky, se věnoval překladatelské a lektorské činnosti (např. pro nakladatelství Práce, Vyšehrad a Blok). Od počátku 90. let se vrátil k recenzentské práci, přispíval do Nových knih, Tvaru a Literárních novin. Překládal z němčiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002128
 • Aktualizováno: 14. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní